Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorzieningen met revalidatieovereenkomsten

Voorzieningen met revalidatieovereenkomsten

Verschillende instellingen hebben revalidatieovereenkomst met de Vlaamse overheid om psychosociale en fysieke revalidatie aan te bieden. De revalidatie is steeds gericht op het verminderen van beperkingen door stoornis(sen), de functionele toestand of verslaving en het terugwinnen van de autonomie. De revalidatieduur is steeds beperkt in tijd.

De behandeling bestaat uit zeer gespecialiseerde medische, psychosociale en paramedische tussenkomsten door een team van verschillende therapeuten onder permanent toezicht van een revalidatiearts. Naargelang de therapeutische doelstellingen gebeurt de behandeling individueel of in groepsverband. De meeste van deze voorzieningen bieden ambulante hulp aan. Er zijn ook revalidatiecentra met residentiële afdelingen. Ze werken per cliënt met een medisch-therapeutisch zorgplan waarin concrete revalidatiedoelstellingen omschreven zijn.

Bij een voorziening met een revalidatieovereenkomst kan u enkel terecht op voorschrift van een verwijzende arts. Dit kan een schoolarts, huisarts of specialist zijn.

Financiering

Deze voorzieningen ontvangen via het Departement Zorg tegemoetkomingen voor de revalidatieverstrekkingen die ze bieden. Ze factureren daarvoor hun prestaties aan de ziekenfondsen van hun zorggebruikers.

Minderjarigen en mensen die rolstoelafhankelijk zijn kunnen een vergoeding krijgen voor hun reiskosten.(opent in nieuw venster)

Lees deze pagina in: