De diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds bieden hulp- en dienstverlening aan gebruikers en hun mantelzorgers. U kunt bij die diensten terecht met vragen over

  • thuiszorg
  • zorgverzekering
  • kinderbijslag
  • pensioenen
  • sociale of financiële situatie
  • ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • administratieve aangelegenheden
  • inschrijvingen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

U kunt de medewerkers telefonisch contacteren, of naar een zitdag van het ziekenfonds gaan. De medewerkers kunnen ook op huisbezoek komen bij u.

De diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds maken deel uit van een ziekenfonds. Ze richten zich dan ook vooral naar de eigen leden. Ze richten zich specifiek naar personen die door ziekte, handicap, ouderdom of vanuit sociale kwetsbaarheid tijdelijk of blijvend problemen ondervinden.

Op de website van Zorg en Gezondheid vindt u meer informatie over de diensten maatschappelijk werk (opent in nieuw venster). Op de website van het RIZIV vindt u de contactgegevens van de ziekenfondsen (opent in nieuw venster).