Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zorgkassen in Vlaanderen

Zorgkassen in Vlaanderen

Een zorgkas organiseert in opdracht van de Vlaamse overheid de Vlaamse sociale bescherming. U betaalt uw zorgpremie rechtstreeks aan uw zorgkas. Elk Vlaams ziekenfonds heeft een zorgkas en ook de Vlaamse overheid heeft er eentje (de Vlaamse Zorgkas).

Hebt u vragen over uw zorgpremie? Denkt u dat u recht hebt op een zorgbudget? Voor al die vragen kunt u terecht bij uw zorgkas. Uw zorgkas begeleidt u bij een aanvraag, geeft advies, zorgt voor het innen van uw zorgpremie en het betalen van de zorgbudgetten.

Hebt u nog geen zorgkas? Neem contact op met de zorgkas van uw keuze. U kunt wel alleen bij een zorgkas van een ziekenfonds aansluiten als u bij datzelfde ziekenfonds bent aangesloten voor uw ziekteverzekering. U kunt nooit bij 2 zorgkassen tegelijk aangesloten zijn.

Contactgegevens

Hieronder vindt u de contactgegevens van de zorgkassen in Vlaanderen