Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse Zorgkas

Vlaamse Zorgkas

De Vlaamse Zorgkas is er voor iedereen die niet terecht kan bij een andere zorgkas of zich daar niet op tijd bij heeft aangesloten. Ze beheert de dossiers van haar leden van aanvraag tot uitbetaling. En neemt daarbij de rol op als openbaar alternatief en sociaal vangnet.

U rekent op de Vlaamse Zorgkas voor advies, begeleiding bij uw aanvragen en de uitbetaling van uw zorgbudget. Via de derde-betalersregeling geven we ook tegemoetkomingen aan zorginstellingen en aan verstrekkers van rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen. Dat is allemaal mede mogelijk dankzij de solidariteit van de jaarlijkse zorgpremie.

Uw aansluiting

Aanbod voor burgers

Aanbod voor verstrekkers en voorzieningen

Over de Vlaamse Zorgkas

De Vlaamse Zorgkas organiseert de Vlaamse Sociale Bescherming in opdracht van de Vlaamse Overheid, samen met de andere erkende zorgkassen. De Vlaamse Zorgkas vzw maakt deel uit van het Departement Zorg van de Vlaamse Overheid.

Info onderneming

Vlaamse Zorgkas vzw

Maatschappelijke zetel: Belpairegebouw, Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel

Postadres: Koning Albert II-laan 15 bus 499, 1210 Brussel

Ondernemingsnummer 0475.581.694 – RPR Brussel

Een klacht melden