Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uw aansluiting bij de Vlaamse Sociale Bescherming

Uw aansluiting bij de Vlaamse Sociale Bescherming

Wanneer moet u zich verplicht aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming? Wanneer kunt u zich vrijwillig aansluiten? En wanneer is aansluiten niet mogelijk? Op deze pagina leest u alles over aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming.

Voorwaarden

U woont in Vlaanderen

Aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming is verplicht als u 26 jaar bent of ouder en in Vlaanderen woont. U woont in Vlaanderen als u bent ingeschreven in het bevolkings- of het vreemdelingenregister van een gemeente in Vlaanderen. Aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming is dus ook verplicht als u:

 • in het buitenland verblijft en een adres hebt in Vlaanderen
 • maar 1 dag bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van een Vlaamse gemeente.

Uitzonderingen

Enkele uitzonderingen op de verplichte aansluiting zijn mogelijk. Deze vindt u hieronder opgedeeld volgens woonplaats. Een correct bewijs(PDF bestand opent in nieuw venster) is nodig vooral onderzocht kan worden of u onder deze uitzonderingen valt.

Uitzondering: u bent uitgaande grensarbeider

Aansluiten is niet verplicht, maar u kunt zich vrijwillig aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 26 jaar of ouder.
 • U woont in Vlaanderen.
 • U bent door uw (vroegere) werk sociaal verzekerd door uw werk in een andere lidstaat van de EU, een land uit de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.

Ook de personen die u ten laste hebt, kunnen zich dan vrijwillig aansluiten.

Uitzondering: u werkt voor een internationale instelling

 • Aansluiten is niet mogelijk als u verzekerd bent via het socialezekerheidsstelsel van de EU (voor bijvoorbeeld Europese ambtenaren) of internationale instellingen zoals de NAVO of Verenigde Naties.
 • Aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming is alleen mogelijk als u toch zou kiezen voor de Belgische sociale zekerheid. Ook de personen die u ten laste hebt, moeten of kunnen zich dan aansluiten.

Uitzondering: u bent buitenlandse student

 • U bent een buitenlandse student uit een lidstaat van de EU, een land uit de Europese Economische Ruimte of Zwitserland: aansluiten is niet verplicht, maar u kunt zich wel vrijwillig aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming. Op voorwaarde dat u minstens 26 jaar oud bent.
 • U bent een buitenlandse student uit een ander land en hebt een tijdelijke verblijfsvergunning als student, onderzoeker of familielid: u kunt zich niet aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming. Hebt u die tijdelijke verblijfsvergunning niet, dan moet u wél aansluiten als u in het Vlaams Gewest woont. U kunt vrijwillig aansluiten als u in het Brussels Gewest woont.

U woont in Brussel

Lees meer over de Vlaamse Sociale Bescherming voor wie woont in Brussel.

U woont in Wallonië of het buitenland

Lees meer over de Vlaamse Sociale Bescherming voor wie woont in Wallonië of het buitenland.

Procedure

Om aan te sluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming moet u lid worden bij 1 van de 6 erkende zorgkassen in Vlaanderen. U kiest tussen de:

 1. zorgkas van uw ziekenfonds:
 • Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen
 • Neutrale Zorgkas Vlaanderen
 • Solidaris Zorgkas
 • zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
 • zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.
 1. Vlaamse Zorgkas

U krijgt een uitnodiging van de zorgkas van uw ziekenfonds om uw zorgpremie te betalen in het jaar dat u 26 wordt of als u in Vlaanderen komt wonen.

Zodra u uw eerste premie betaalt, bent u aangesloten bij de Vlaamse Sociale Bescherming. Vanaf dan krijgt u elk jaar een betalingsverzoek van uw zorgkas.

U wordt automatisch (ambtshalve) aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas als u verplicht bent om u aan te sluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming en dat niet doet uit eigen beweging.

Regelgeving

Decreet 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming.

Veelgestelde vragen