Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ziekteverzekering

Ziekteverzekering

Bij de Belgische sociale zekerheid hoort de verzekering voor ziektekosten. Iedereen moet die verzekering hebben en moet zich aansluiten bij een erkend ziekenfonds naar keuze. Wilt u geen lid worden van een ziekenfonds, dan kunt u zich gratis aansluiten bij de 'Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering'.

Wat doen ziekenfondsen voor u?

 • De ziekenfondsen of mutualiteiten betalen
 • Zij organiseren vaak ook een aantal andere diensten zoals:
  • thuiszorgdiensten (poetshulp, gezins- en bejaardenhulp)

  • uitlening van materiaal voor de verzorging van zieken aan huis.

 • Zij doen voor diegenen die hiervoor bij hen aangesloten zijn:
  • de inning van de verplichte zorgverzekering (Vlaamse Sociale Bescherming)

  • de aanvraag voor uitkeringen uit de zorgverzekering voor mantelzorgers en rusthuisbewoners.

Wanneer moet u zich aansluiten?

U moet zich aansluiten bij een ziekenfonds wanneer

 • u ouder bent dan 25 jaar
 • u jonger bent dan 25 jaar en werkt
 • u jonger bent dan 25 jaar, werkloos bent én een uitkering ontvangt.

Op de website van het RIZIV vindt u een overzicht van alle ziekenfondsen(opent in nieuw venster).

Waar kunt u terecht met klachten?

Hebt u een klacht over de dienstverlening van uw ziekenfonds, neem dan in de eerste plaats contact op met het ziekenfonds zelf. Elk ziekenfonds heeft een klachtenbehandelaar.

Als u niet tevreden bent met het antwoord van uw ziekenfonds, kunt u een klacht indienen bij de controledienst voor ziekenfondsen(opent in nieuw venster) of bij de federale ombudsman(opent in nieuw venster).

Veelgestelde vragen