Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse Sociale Bescherming

Vlaamse Sociale Bescherming

Vlaanderen timmert aan een eigen laag bovenop de federale sociale zekerheid voor wie langdurig zorg en ondersteuning nodig heeft.

Vrouw helpt oudere vrouw in haar huiskamer
© ID/Dieter Telemans

De Vlaamse Sociale Bescherming bestaat uit drie tegemoetkomingen: het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, het zorgbudget voor mensen met een handicap en het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Sinds 1 januari 2019 vallen ook de mobiliteitshulpmiddelen onder de Vlaamse sociale bescherming. Wie een hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen, zal via de Vlaamse sociale bescherming een "mobiliteitshulpmiddel" kunnen kopen of huren.

Elke volwassen Vlaming draagt solidair bij aan de betaalbaarheid van het systeem met een jaarlijkse betaling. Daarmee is iedereen sociaal verzekerd in Vlaanderen. De komende jaren zal die Vlaamse sociale bescherming verder uitgebreid worden met andere onderdelen om ervoor te zorgen dat elke Vlaming toegang heeft tot betaalbare kwalitatieve zorg.

Aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming

De Vlaamse Sociale Bescherming is een verplichte verzekering voor iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar. Uitzonderingen zijn mogelijk waardoor u vrijgesteld kunt worden van aansluiting. Wie in Brussel woont, kan vrijwillig aansluiten.

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (voorheen Vlaamse zorgverzekering) is bestemd voor mensen die thuis veel zorg nodig hebben. Ook rusthuisbewoners en bewoners van een psychiatrisch verzorgingstehuis hebben er recht op.

Zij kunnen rekenen op een maandelijks zorgbudget om te besteden aan niet-medische kosten.

Zorgbudget voor personen met een handicap

Het zorgbudget voor mensen met een handicap (voorheen basisondersteuningsbudget) is een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid voor mensen met een erkende handicap die een beperkte ondersteuningsnood hebben.

Het maandelijkse bedrag is vrij te besteden en combineerbaar met bepaalde andere hulpmiddelen van het VAPH, zoals de tussenkomst voor de aanschaf van hulpmiddelen en de rechtstreeks toegankelijke hulp.

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd) is een tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent én als uw handicap uw zelfredzaamheid beperkt.

Het bedrag hangt af van de zorg die u nodig heeft en uw gezinsinkomen. U kunt het geld vrij besteden.

Mobiliteitshulpmiddelen voor personen met een beperkte mobiliteit

Wie door chronische ziekte, ouderdom of een beperking een hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen, kan een “mobiliteitshulpmiddel” kopen of huren. Dat hulpmiddel hoeft u niet (volledig) zelf te betalen. Het gaat om hulpmiddelen die iemand heel zijn leven (of toch lange tijd) nodig heeft.