Vrouw helpt oudere vrouw in haar huiskamer
© ID/Dieter Telemans

De Vlaamse Sociale Bescherming bestaat uit drie tegemoetkomingen: de bestaande vergoeding Vlaamse zorgverzekering, een basisondersteuningsbudget voor mensen met een handicap en een inkomensgerelateerde tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Sinds 1 januari 2019 vallen ook de mobiliteitshulpmiddelen onder de Vlaamse sociale bescherming. Wie een hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen, zal via de Vlaamse sociale bescherming een "mobiliteitshulpmiddel" kunen kopen of huren.

Elke volwassen Vlaming draagt solidair bij aan de betaalbaarheid van het systeem met een jaarlijkse betaling. Daarmee is iedereen sociaal verzekerd in Vlaanderen. De komende jaren zal die Vlaamse sociale bescherming verder uitgebreid worden met andere onderdelen om ervoor te zorgen dat elke Vlaming toegang heeft tot betaalbare kwalitatieve zorg.

Aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming

De Vlaamse Sociale Bescherming is een verplichte verzekering voor iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar. Uitzonderingen zijn mogelijk waardoor u vrijgesteld kunt worden van aansluiting. Wie in Brussel woont, kan vrijwillig aansluiten.

Zorgbudget Vlaamse Sociale Bescherming

De Vlaamse Sociale Bescherming biedt zwaar zorgbehoevenden een zorgbudget (vroeger ook tegemoetkoming of tenlasteneming zorgverzekering genoemd) voor de kosten voor niet-medische zorg. 

Het basisondersteuningsbudget (BOB) voor personen met een handicap

Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een Vlaamse tegemoetkoming voor mensen met een handicap. Het gaat om een maandelijks bedrag van 300 euro dat wordt uitbetaald door uw zorgkas.

Het bedrag is vrij te besteden en combineerbaar met bepaalde andere hulpmiddelen van het VAPH, zoals de tussenkomst voor de aanschaf van hulpmiddelen en de rechtstreeks toegankelijke hulp. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp hebt u geen erkenning of toelating van het VAPH nodig, maar kunt u rechtstreeks bij de voorziening terecht. 

De zorgkas contacteert u als u in aanmerking komt voor een basisondersteuningsbudget. U hoeft zelf geen aanvraag te doen of contact op te nemen.

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd) is een tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent én als uw handicap uw zelfredzaamheid beperkt.

Mobiliteitshulpmiddelen voor personen met een beperkte mobiliteit

Wie door chronische ziekte, ouderdom of een beperking een hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen, kan een “mobiliteitshulpmiddel” kopen of huren. Dat hulpmiddel hoeft u niet (volledig) zelf te betalen. Het gaat om hulpmiddelen die iemand heel zijn leven (of toch lange tijd) nodig heeft.

Publicaties