Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zorgbudget voor mensen met een handicap van de Vlaamse Sociale Bescherming

Zorgbudget voor mensen met een handicap van de Vlaamse Sociale Bescherming

Als u een erkende handicap hebt, en aangesloten bent bij de Vlaamse sociale bescherming, krijgt u misschien al een zorgbudget voor mensen met een handicap (ook wel het basisondersteuningsbudget genoemd). Dit zorgbudget is uitdovend, het wordt dus niet meer toegekend aan nieuwe personen.

Bedrag

Het zorgbudget voor mensen met een handicap bedraagt 300 euro per maand. Dat bedrag is niet belastbaar.

Voorwaarden

Het zorgbudget is voor mensen met een erkende handicap (wat per definitie moet erkend zijn voor u 65 jaar werd) en een vastgestelde ondersteuningsnood. Ze moeten daarvoor al een bestaand attest of bewijs hebben.

Deze groepen kregen het zorgbudget voor mensen met een handicap toegekend:

 • Sinds september 2016 wordt het zorgbudget uitbetaald aan volwassenen met een handicap die op de wachtlijst staan voor gehandicaptenzorg. Dat betekent geregistreerd staan met een actieve zorgvraag op de Centrale Registratie voor Zorgvragen-databank op 31 december 2014 én op 1 januari 2016.
 • Van januari 2017 tot en met december 2022 is het zorgbudget uitbetaald aan minderjarigen met een handicap en een erkende aanvraag voor jeugdhulp: ze waren op 30 juni 2015 met een actieve zorgvraag geregistreerd bij de intersectorale toegangspoort voor jeugdhulp of ze hadden op 30 juni 2015 een actieve zorgvraag en een indicatiestellingsverslag waaruit blijkt dat ze in aanmerking komen voor een persoonlijk assistentiebudget.
  • Op 1 januari 2023 werd het basisondersteuningsbudget voor deze groep kinderen en jongeren omgevormd tot de ondersteuningstoeslag. De uitbetaler van het Groeipakket (en dus niet langer de zorgkas) betaalt die ondersteuningstoeslag uit. Meer informatie over de ondersteuningstoeslag vindt u op de website van het Groeipakket.
 • Van januari 2017 tot en met december 2022 konden personen die beroep doen op niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, onder bepaalde voorwaarden vrijwillig overstappen naar een zorgbudget voor mensen met een handicap.
 • Van september 2017 tot en met december 2022 werd het zorgbudget uitbetaald aan kinderen en jongvolwassenen met minstens 12 punten op de schaal voor de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (of verhoogde kinderbijslag).
  • Op 1 januari 2023 werd het basisondersteuningsbudget voor deze groep kinderen en jongeren omgevormd tot de ondersteuningstoeslag. De uitbetaler van het Groeipakket (en dus niet langer de zorgkas) betaalt deze ondersteuningstoeslag uit. Meer informatie over de ondersteuningstoeslag vindt u op de website van het Groeipakket.
 • Sinds september 2017 wordt het zorgbudget ook uitbetaald aan jongvolwassenen die voor de leeftijd van 26 jaar minstens 12 punten kregen op de medisch-sociale schaal voor de integratietegemoetkoming. Vanaf 1 januari 2021 krijgen jongvolwassenen met een eerste geldige score (minstens 12 punten) voor de integratietegemoetkoming geen zorgbudget toegekend. Jongvolwassenen met een geldige score voor de integratietegemoetkoming die ingaat vóór 1 januari 2021, hebben recht op het zorgbudget als ze eind 2020 minstens 21 jaar zijn. Met een geldige score voor de integratietegemoetkoming, kan men het zorgbudget namelijk pas krijgen vanaf de leeftijd van 21 jaar. Ze blijven verder recht hebben op het zorgbudget, zolang ze over een geldige score beschikken.
 • Sinds mei 2019 wordt het zorgbudget uitbetaald aan volwassenen met een handicap die bij het VAPH om een persoonsvolgend budget gevraagd hebben, en wiens vraag in de loop van 2017 de hoogte prioriteit kreeg. Ze moeten sinds de tweede jaarhelft van 2017 (vóór 16 oktober 2017) met hun vraag geregistreerd staan in prioriteitengroep 1 of 2.

Er is een wachttijd als u in Brussel woont en u zich niet aansloot bij een zorgkas in het jaar dat u 26 werd: u moet 5 jaar onafgebroken aangesloten zijn bij een zorgkas voor u in aanmerking komt voor het zorgbudget voor mensen met een handicap.

Uitzonderingen

Personen die in een gevangenis of forensisch psychiatrisch centrum verblijven, komen niet in aanmerking voor het zorgbudget voor mensen met een handicap.

Combinatiemogelijkheden

U kunt het zorgbudget voor mensen met een handicap combineren met:

U kunt het zorgbudget voor mensen met een handicap niet combineren met:

 • een inkomensvervangende tegemoetkoming(opent in nieuw venster) (IVT) en integratietegemoetkoming(opent in nieuw venster) (IT) als u jonger bent dan 21 jaar. Uitzondering: bij een vrijwillige overstap van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp naar het zorgbudget, kunt u het zorgbudget wel combineren met een IVT of IT, ook als u jonger bent dan 21 jaar.

  De minimumleeftijd waarop u recht kunt krijgen op een IVT of een IT is verlaagd van 21 naar 18 jaar:
 • niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH. Het zorgbudget voor mensen met een handicap is dus niet te combineren met het persoonlijke-assistentiebudget(opent in nieuw venster) (voor minderjarigen), of met het persoonsvolgend budget(opent in nieuw venster) (voor meerderjarigen). Een persoonsvolgend budget moet u als persoon met een erkende handicap aanvragen bij het VAPH. Het bedraagt 10.000 tot 50.000 euro per jaar. Er zijn bepaalde voorwaarden en de persoon met een handicap moet verantwoorden waarvoor hij het geld gebruikt.
 • bepaalde vormen van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Dit gaat zowel om jeugdhulp van het VAPH als om jeugdhulp uit andere sectoren van de jeugdhulp. Het gaat om:
  • dagopvang of verblijf in een MFC/MPI/OBC van het VAPH (“semi-internaat” of “internaat”)
  • NRTH mobiele/ambulante begeleiding door een MFC of thuisbegeleidingsdienst van het VAPH
  • niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en verblijf in een residentiële voorziening van Jongerenwelzijn (“begeleidingstehuis”, “instelling bijzondere jeugdzorg”, “kamertraining”)
  • niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en verblijf in een Onthaal, Oriëntatie en ObservatieCentrum (OOOC) erkend door Jongerenwelzijn
  • niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en verblijf in een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) erkend door Kind & Gezin
  • een verblijf in een gemeenschapsinstelling erkend door Jongerenwelzijn
  • persoonlijke assistentiebudget (PAB)
  • een inschrijving in een internaat of internaat permanente openstelling (IPO) van een medisch-pedagogisch instituut van het Gemeenschapsonderwijs
  • een verblijf in een residentiële gehandicaptenvoorziening buiten Vlaanderen (in Brussel, Wallonië of het buitenland)
  • ondersteuning door een ambulante gehandicaptenvoorziening buiten Vlaanderen (in Brussel, Wallonië of het buitenland)
  • een verblijf in een psychiatrisch verzorgingstehuis.

Automatische toekenning

Uw zorgkas brengt u op de hoogte u als u in aanmerking komt voor een zorgbudget voor mensen met een handicap. U hoeft zelf geen aanvraag doen of contact opnemen.

Bent u niet aangesloten bij een zorgkas en hebt u misschien recht op het zorgbudget voor mensen met een handicap? Dan krijgt u een brief van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming. U kunt dan kiezen bij welke zorgkas u zich aansluit. Die zorgkas onderzoekt dan verder of u recht hebt op het zorgbudget.

Uitbetaling

Uw zorgkas betaalt elke maand het zorgbudget. Dat gebeurt automatisch tegen het einde van de maand.

Als de zorgkas uw rekeningnummer nog niet heeft, zal die contact met u opnemen om uw rekeningnummer op te vragen.