Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jaarlijkse zorgpremie voor de Vlaamse Sociale Bescherming

Jaarlijkse zorgpremie voor de Vlaamse Sociale Bescherming

Als u bent aangesloten bij de Vlaamse Sociale Bescherming moet u elk jaar een zorgpremie betalen via uw zorgkas. U krijgt daarover een betalingsverzoek van uw zorgkas. Als u de zorgpremie niet betaalt, krijgt u een herinnering.

Bedrag

De zorgpremie bedraagt 62 euro in 2024. Als u aan de voorwaarden voldoet, hebt u recht op de verlaagde zorgpremie.

U betaalt geen zorgpremie als u:

  • in een procedure voor collectieve schuldenregeling (CSR) zit of betrokken bent bij een persoonlijk faillissement.
  • of administratief bent aangesloten voor de Vlaamse sociale bescherming.

Personen die worden begeleid door een OCMW of een erkende dienst voor schuldbemiddeling, personen in budgetbeheer en gedetineerden moeten de zorgpremie wel betalen. Uitstel of maandelijks gespreide betalingen zijn mogelijk als u betalingsmoeilijkheden hebt.

Goed om te weten:

  • U betaalt de zorgpremie per persoon, in tegenstelling tot de ziekteverzekering waarbij de bijdrage wordt betaald voor een gezin.
  • De zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming is niet fiscaal aftrekbaar. U krijgt dus geen fiscale fiche.
  • Ook als u een zorgbudget krijgt, moet u elk jaar de zorgpremie betalen.
  • Ook als u maar een deel van het jaar in Vlaanderen woont, moet u het volledige bedrag van de zorgpremie betalen.

Wanneer betalen?

De jaarlijkse zorgpremie moet uiterlijk op 30 april van het lopende jaar op de bankrekening van uw zorgkas staan. Daarop zijn een paar uitzonderingen.

Sancties bij niet-betaling

Betaalt u 2 keer uw zorgpremie niet of niet volledig, dan loopt u een boete op van 250 euro.

Uw zorgkas stuurt u een herinnering voor u een boete krijgt en uiterlijk op 1 september. Die herinnering krijgt u met een aangetekende brief of via eBox als u die geactiveerd hebt. U krijgt dan nog de kans om de verschuldigde zorgpremie te betalen en een boete te vermijden.

Betaalt u de verschuldigde zorgpremies voor 5 oktober, dan krijgt u geen boete.

Betaalt u dan nog altijd niet of maar een deel? Dan krijgt u een aangetekende brief van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming. U moet dan binnen de 2 maanden de boete en alle achterstallige zorgpremies betalen. Een deurwaarder wordt ingeschakeld als u dat niet doet.

Goed om te weten:

  • Die 2 jaren waarin u niet (volledig) betaalt, hoeven elkaar niet op te volgen. Elk jaar dat u had moeten betalen, telt mee voor de termijn van 2 jaar.
  • De boete bedraagt 100 euro (in de plaats van 250 euro) als u op 1 januari van het jaar voor de boete, recht had om de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering.

Boete aanvechten

Gaat u niet akkoord met de boete, dan kunt u een beroep indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming via het online formulier(opent in nieuw venster).

In de aangetekende brief met de boete leest u tegen welke datum u dat beroep ten laatste moet indienen.