Gedaan met laden. U bevindt zich op: De Vlaamse Sociale Bescherming voor inwoners van Brussel

De Vlaamse Sociale Bescherming voor inwoners van Brussel

Als inwoner van Brussel kunt u zich vrijwillig aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming door u aan te sluiten bij een zorgkas.

Aansluiten

Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u zich aansluiten bij de zorgkas van uw ziekenfonds of bij de Vlaamse Zorgkas. Dat moet gebeuren binnen een bepaalde termijn:

 • U bent 26 jaar geworden en sluit aan: sluit u aan voor 31 december van het jaar dat volgt op dat van uw 26ste verjaardag.
 • U verhuist naar Brussel voor 1 juli: sluit u aan voor 31 december van het jaar dat volgt op dat van verhuizing naar Brussel.
 • U verhuist naar Brussel na 30 juni: sluit u aan voor 31 december van het tweede jaar dat volgt op dat van verhuizing naar Brussel.

Voorwaarden

Als u in Brussel woont kunt u zich vrijwillig aansluiten bij een zorgkas en bij de Vlaamse Sociale Bescherming als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent:
  • minstens 26 jaar oud
  • sociaal verzekerd in België
  • of door uw (vroegere) werk sociaal verzekerd in een andere lidstaat van de EU, een land uit de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
  • of buitenlands student uit een lidstaat van de EU, een land uit de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.

Ook de personen die u ten laste hebt, kunnen zich dan vrijwillig aansluiten.

Uitzonderingen

U kunt zich niet aansluiten bij een zorgkas en bij de Vlaamse Sociale Bescherming als u:

 • verzekerd bent via het sociaal zekerheidsstelsel van de EU (voor bijvoorbeeld Europese ambtenaren) of internationale instellingen zoals de NAVO of Verenigde Naties
 • student of onderzoeker bent van een land buiten de EU, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en een tijdelijke verblijfsvergunning hebt als student, onderzoeker of familielid
 • ouder bent dan 18 jaar, een asielvraag hebt ingediend en dus bent ingeschreven in het wachtregister van een Brusselse gemeente.

Ook de personen die u ten laste hebt, kunnen zich dan niet inschrijven.

Wachttijd

Sluit u zich op tijd aan en betaalt u uw zorgpremie op tijd? Dan is er geen wachttijd en kunt u onmiddellijk een aanvraag voor een zorgbudget of mobiliteitshulpmiddel indienen.

Wachttijd bij laattijdige aansluiting

Sluit u zich als Brusselaar laattijdig aan bij de zorgkas van uw ziekenfonds of bij de Vlaamse Zorgkas? Dan moet u 5 jaar onafgebroken aangesloten zijn voor u een aanvraag kunt indienen.

Goed om te weten: die wachttermijn van 5 jaar vervalt als u naar Vlaanderen verhuist. Er is geen wachttijd voor wie in Vlaanderen woont.

Veelgestelde vragen