Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanbod Vlaamse Zorgkas voor verstrekkers en voorzieningen

Aanbod Vlaamse Zorgkas voor verstrekkers en voorzieningen

De Vlaamse Zorgkas betaalt voor haar leden de tegemoetkomingen aan verstrekkers en voorzieningen. Dat proces verloopt volledig digitaal: van aanvraag of opname tot facturatie.

Voorzieningen

De zorgkassen financieren de zorg- en personeelskosten in deze voorzieningen:

  • woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en centra voor dagverzorging,
  • revalidatieziekenhuizen
  • revalidatievoorzieningen
  • psychiatrische verzorgingstehuizen
  • initiatieven beschut wonen
  • multidisciplinaire begeleidingsequipes

De voorzieningen bezorgen de nodige informatie over de opnames en aanvragen aan de zorgkas waar de gebruiker is aangesloten. Dit gebeurt via de centrale zorgkassentoepassing en de software van de voorzieningen. Na goedkeuring factureren de voorzieningen de tegemoetkomingen aan de zorgkas. De Vlaamse Zorgkas betaalt de tegemoetkomingen via een derdebetalerssysteem rechtstreeks uit aan de voorzieningen.

Werkt u bij een voorziening en hebt u vragen voor de Vlaamse Zorgkas over opnames of facturen? Stuur een e-mail naar vlaamsezorgkas.derdebetaler@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) en vermeld daarin zeker uw HCO-nummer.

Verstrekkers

De gebruiker richt zich met de nodige documenten van de indicatiesteller(s) tot een verstrekker naar keuze. Die staat in voor het eventueel opmaken van een motiveringsrapport. De verstrekker staat ook in voor het verzamelen van alle nodige documenten.

De verstrekker dient de aanvraag voor een mobiliteitshulpmiddel digitaal in via de centrale zorgkassentoepassing bij de zorgkas waar de gebruiker is aangesloten. Na goedkeuring factureert de onderneming van de verstrekker de tegemoetkoming aan de zorgkas. De zorgkas betaalt de tegemoetkoming via een derdebetalerssysteem rechtstreeks uit aan de onderneming van de verstrekker.

Formulieren en technische info voor de verstrekkers van mobiliteitshulmiddelen en uitleg voor de artsen en rolstoeladviesteams die de mobiliteitshulpmiddelen voorschrijven kan u vinden op: https://www.vlaamsesocialebescherming.be/formulieren-en-documenten-over-mobiliteitshulpmiddelen(opent in nieuw venster)

Werkt u voor een onderneming met verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen en hebt u vragen over een dossier of factuur? Stuur een e-mail naar vlaamsezorgkas.mobiliteitshulpmiddelen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) en vermeld daarin zeker de VSB-referentie van het dossier waarover u vragen heeft.