Gedaan met laden. U bevindt zich op: Reiskosten voor burgers

Reiskosten voor burgers

Het is mogelijk om een tegemoetkoming voor uw reiskosten te ontvangen wanneer u een minderjarige zorggebruiker (< 18 jaar) bent die revalideert in een referentiecentrum voor autisme of een centrum voor visuele revalidatie, wanneer u een rolstoelafhankelijke zorggebruiker bent die revalideert in een revalidatievoorziening of wanneer u zich wendt tot een (gespecialiseerd) rolstoeladviesteam (RAT).

Reiskostenvergoeding voor minderjarigen (< 18 jaar)

  • U bent een minderjarige zorggebruiker (< 18 jaar) die een beroep doen op een revalidatievoorziening voor autisme en visuele beperkingen (voorzieningen met nr. 7.74.6 of 9.69)

    • Uitzondering: Minderjarige zorggebruikers die rolstoelafhankelijk zijn en een beroep doen op een professionele vervoerder, krijgen de reisvergoeding voor rolstoelafhankelijke zorggebruikers

  • U ontvangt deze revalidatie niet thuis of overnacht niet in het revalidatieziekenhuis

  • De reiskostenvergoeding is een vast bedrag of forfait, onafhankelijk van afstand of vervoerstype. Het bedrag kan u hier(opent in nieuw venster) terugvinden.

Hoe de tegemoetkoming ontvangen?

De tegemoetkoming wordt door uw zorgkas automatisch betaald op basis van de dagen waarvoor de revalidatievoorziening een revalidatieprestatie heeft gefactureerd, behalve als u binnen dertig dagen uitdrukkelijk opteert voor de tegemoetkoming voor rolstoefafhankelijke zorggebruikers.

Reiskostenvergoeding voor rolstoelafhankelijke zorggebruikers

Hoe de tegemoetkoming ontvangen?

De reiskostenvergoeding moet vooraf goedgekeurd worden door de zorgkas. De revalidatievoorziening doet een aanvraag voor tegemoetkoming voor reiskosten bij de Vlaamse zorgkas.

U ontvangt een brief met de beslissing van deze aanvraag. Deze kan geweigerd of aanvaard worden. Pas van zodra uw aanvraag aanvaard werd kunnen de reiskosten vergoed worden.

Bij een aanvraag voor een verlenging van een behandeling, wordt een eerder toegekende reisvergoeding automatisch mee verlengd.

  • Wanneer u beroep doet op een (semi-)professionele vervoerder, factureert uw vervoerder rechtstreeks aan de zorgkas. U hoeft hiervoor zelf niets te doen.
  • Wanneer u zich met een eigen aangepast vervoermiddel naar de revalidatievoorziening verplaatst, volg dan volgende stappen: