Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mobiliteitshulpmiddelen voor wie is aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas

Mobiliteitshulpmiddelen voor wie is aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas

Hebt u door ouderdom, chronische ziekte of een beperking een hulpmiddel nodig om u te verplaatsen? Als lid van de Vlaamse Zorgkas kunt u via de Vlaamse sociale bescherming een mobiliteitshulpmiddel kopen of huren. Denk aan mobiliteitshulpmiddelen zoals een rolstoel, elektrische scooter, duwwandelwagen of driewielfiets.

Welke mobiliteitshulpmiddelen

Het gaat om hulpmiddelen die u gedurende lange tijd of uw leven lang nodig hebt om u te kunnen verplaatsen. Het gaat hier dus niet over krukken of een rolstoel die u tijdelijk nodig hebt, na een beenbreuk of medische ingreep.

Tegemoetkoming mobiliteitshulpmiddel

Voor elk type mobiliteitshulpmiddel is bepaald hoeveel de Vlaamse Sociale Bescherming zal betalen van de aankoopprijs. Dat deel hoeft u niet zelf te betalen of voor te schieten als u het mobiliteitshulpmiddel koopt. De verstrekker van uw mobiliteitshulpmiddel zal dat factureren aan uw zorgkas. Houd er rekening mee dat u mogelijk een supplement moet betalen als u een duurder mobiliteitshulpmiddel kiest of als u een geavanceerder hulpmiddel kiest dan waarvoor u in aanmerking komt.

De Vlaamse sociale bescherming neemt ook een vast deel van de kosten voor onderhoud en herstellingen op zich. Dat bedrag wordt ook wel forfait of teller genoemd. Hoeveel dat bedrag bedraagt, hangt af van uw mobiliteitshulpmiddel en van uw medische toestand. Neem contact op met de Vlaamse Zorgkas als u wilt weten hoeveel budget u nog hebt voor onderhoud en herstellingen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming zijn er medische en administratieve voorwaarden:

  1. Medische voorwaarden: een arts of rolstoeladviesteam onderzoekt uw gezondheidsprobleem en geeft u een medisch voorschrift met een advies voor een mobiliteitshulpmiddel..
  2. Administratieve voorwaarden: u bent aangesloten bij de Vlaamse zorgkas (of een andere zorgkas) en betaalt de jaarlijkse zorgpremie.

Stappen

U haalt eerst een voorschrift bij uw huisarts of een gespecialiseerd team. Met dat voorschrift gaat u naar een erkende verstrekker(PDF bestand opent in nieuw venster) van mobiliteitshulpmiddelen. Zo’n verstrekker wordt ook bandagist genoemd.

Meer informatie

Lees meer over de mobiliteitshulpmiddelen en de stappen die u onderneemt om een tegemoetkoming voor een mobiliteitshulpmiddel aan te vragen op de webpagina over de mobiliteitshulpmiddelen. Die info geldt voor iedereen die is aangesloten bij een zorgkas, dus ook voor de leden van de Vlaamse Zorgkas.