Voorwaarden

De gratis energiescans zijn voorbehouden voor enkele prioritaire doelgroepen:

 1. een 'beschermde afnemer' (iemand die recht heeft op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit)
 2. een afnemer voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend
 3. een afnemer met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas
 4. een afnemer die tot de doelgroep van de meest behoeftigen van de Energielening (voorheen FRGE) behoort
 5. een afnemer die huurt bij een sociale huisvestingsmaatschappij, een sociaal verhuurkantoor, een lokaal bestuur of een OCMW
 6. een huurder die maximaal 500 euro
  of (in bepaalde steden en gemeenten) maximaal 550 euro per maand betaalt
  .

Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of na akkoord van de eigenaar of huurder.

Procedure

Voor een gratis energiescan neemt u het best contact op met uw gemeentebestuur of uw netbeheerder Fluvius. De energiescan kan uitgevoerd worden door de gemeente, de netbeheerder of een energiesnoeiersbedrijf.

De uitvoerder van de energiescan

 • komt bij u langs en inspecteert uw woning
 • voert meteen een aantal kleine energiebesparende maatregelen uit: bijv. spaarlampen plaatsen, een waterbesparende douchekop, radiatorfolie of buis-isolatie, ...

U krijgt nadien een rapport met daarin:

 • analyse van de huidige energiesituatie
 • tips om energie te besparen
 • beschrijving van de uitgevoerde kleine energiebesparende maatregelen
 • advies over mogelijke belangrijke aanpassingen
 • overzicht van de bestaande premies en subsidies.

  Bedrag

  Gratis voor de vermelde doelgroepen.

  Veelgestelde vragen