Voorwaarden

De volgende organisaties kunnen beroep doen op de gratis verzekering:

 • feitelijke verenigingen zonder winstoogmerk, door minstens 2 personen geleid, als
  • de vertegenwoordigers en verantwoordelijken in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen
  • ze geen personeel tewerkstellen
  • de voertaal Nederlands is
 • vzw's of stichtingen zonder betaald personeel, als
  • ze een privaatrechtelijke rechtspersoon zijn
  • de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de statuten in het Nederlands zijn opgesteld.
 • vzw's of stichtingen in oprichting (en tijdens het eerste jaar van de werking), als
  • er geen personeel wordt tewerkgesteld
  • de personen die verbintenissen aangaan in naam van de VZW of stichting in het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen
  • de voertaal Nederlands is
 • lokale afdelingen van koepelorganisaties, als het gaat om extra activiteiten. Voor de vaste activiteiten heeft de koepel verzekeringsplicht

De verzekering geldt wereldwijd voor alle organisaties gevestigd in België, behalve voor activiteiten in de Verenigde Staten, en Canada.

Meer informatie over de voorwaarden leest u in het reglement (PDF bestand opent in nieuw venster).
Meer informatie over wat er onder de verzekering valt, leest u in de polis (PDF bestand opent in nieuw venster).

Procedure

Bedrag

De verzekering is gratis.