Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn erg belangrijk in onze samenleving. Door hun inzet in de sport, de zorg, het onderwijs, de culturele sector of de welzijnssector kunnen activiteiten en taken waar geen of minder geld voor is, toch doorgaan. Vrijwilligerswerk is bovendien prettig om te doen en levert vaak leuke en boeiende ervaringen op.

Man begeleidt oudere vrouw.
© Bart Dewaele

Wat is het?

We spreken van vrijwilligerswerk als mensen:

  • zich inzetten in een organisatie die geen winst nastreeft
  • dat onbezoldigd doen: vrijwilligerswerk wordt nooit betaald. Vrijwilligers mogen wel een onkostenvergoeding ontvangen, maar volgens strikte regels.
  • dat vrijwillig doen: niemand kan gedwongen worden om vrijwilligerswerk te doen. Een stage, een PWA-opdracht, gemeenschapsdienst of een alternatieve sanctie is daarom geen vrijwilligerswerk.

Ook activiteiten in privé- of familieverband, zoals het gras van de buurvrouw maaien of boodschappen voor uw moeder doen, zijn geen vrijwilligerswerk.

Wie doet het?

Vrijwilligen mag pas zodra u vijftien jaar bent en de eerste twee opleidingsjaren van het secundair onderwijs achter de rug hebt. Vanaf de leeftijd van 16 jaar mag het sowieso.

Melden

U moet vrijwilligerswerk melden aan de betrokken dienst als u:

  • een uitkering krijgt van de RVA
  • een leefloon ontvangt van het OCMW
  • een ziekte- of invaliditeitsvergoeding krijgt van het ziektefonds.

Ambtenaren moeten de toestemming krijgen van hun hiërarchische overste.

Verzekering

Gestructureerde vrijwilligersorganisaties zijn verplicht een vrijwilligersverzekering af te sluiten. Daardoor is niet de vrijwilliger, maar wel de organisatie aansprakelijk voor eventuele schade aan derden.

Vacatures

Op zoek naar vrijwilligerswerk? Neem een kijkje in de vacatures(opent in nieuw venster) op de website voor vrijwilligers en kandidaat-vrijwilligers.

Festivals

Vrijwilligers die op een festival security-werk doen, moeten op voorhand gescreend worden. De festivals sturen een lijst met de namen van de vrijwilligers naar de lokale politie. Als u in het verleden in contact kwam met het gerecht wegens verboden wapendracht, drugs of terreur, mag u niet op het festival werken.