Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning en subsidiëring van het autonoom vrijwilligerswerk in de zorgsector

Erkenning en subsidiëring van het autonoom vrijwilligerswerk in de zorgsector

De afdeling Welzijn en Samenleving staat in voor de erkenning en subsidiëring van autonome vrijwilligersorganisaties. Dit zijn organisaties wiens hoofddoelstelling de organisatie van vrijwilligerswerk is.

Voorwaarden

Erkenning

Om een aanvraagdossier in te kunnen dienen, moet een organisatie aan verschillende voorwaarden voldoen.

Subsidiëring

Wanneer er vanuit sectorale regelgeving reeds een subsidie ontvangen wordt, dan komt een organisatie niet in aanmerking voor een subsidiëring in het kader van autonoom vrijwilligerswerk.

Procedure

Alle nodige formulieren en informatie over de aanvraagprocedure(opent in nieuw venster) voor een erkenning als autonome vrijwilligersorganisatie kunt u terugvinden op de website van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Wordt uw organisatie erkend, dan moet u vanaf dan jaarlijks voor 30 april een inhoudelijk en financieel verslag(opent in nieuw venster) bezorgen aan de afdeling Welzijn en Samenleving. Binnen de beschikbare begrotingskredieten wordt aan uw organisatie een jaarlijkse subsidie toegekend.