Voorwaarden

De onkostenvergoeding compenseert alleen gemaakte kosten (maaltijden, drank, computer- en gsm-gebruik, ...) en is dus geen loon of inkomen.

Bedrag

De onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk is niet belastbaar en vrijgesteld van socialezekerheidsvoorwaarden, op voorwaarde dat u de maximumbedragen respecteert.

Voor de forfaitaire onkostenvergoeding is er een bovengrens van

  • 34,03 euro per dag
  • 1.361,23 euro per jaar (voor inkomsten 2018, aanslagjaar 2019).

Naast de forfaitaire vergoeding kunnen werkelijk bewezen vervoerskosten terugbetaald worden tot maximaal 2.000 kilometer per jaar.

  • voor verplaatsingen met de eigen auto, motor- of bromfiets: maximaal 0,3573 euro per afgelegde kilometer (van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019)
  • voor het gebruik van de fiets: 0,23 euro per kilometer.