Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk

Onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk

Als vrijwilliger ontvangt u per definitie geen loon. Mogelijk krijgt u wel een onkostenvergoeding, maar u hebt daar niet automatisch recht op. Of u een onkostenvergoeding krijgt, beslist de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk verricht.

Voorwaarden

De onkostenvergoeding compenseert alleen gemaakte kosten (maaltijden, drank, computer- en gsm-gebruik, ...) en is dus geen loon of inkomen. Maak aan het begin van het vrijwilligersengagement altijd duidelijke afspraken over de kostenvergoeding.

Meer informatie over over de basisprincipes van de kostenvergoedingen voor vrijwilligers(opent in nieuw venster) vindt u op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Financieel voordeel

De onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk is niet belastbaar(opent in nieuw venster) en vrijgesteld van socialezekerheidsvoorwaarden, op voorwaarde dat u de maximumbedragen(opent in nieuw venster) respecteert.