Berekening vanaf aanslagjaar 2021

Vanaf aanslagjaar 2021 wordt een te indexeren basisbedrag van 1.100 euro vermenigvuldigd met het aantal jaren dat de woning op de lijst voorkomt.

B * (P + 1)

De basis van deze formule wordt gevormd door:

  • B = het geïndexeerd basisbedrag, (afgerond naar het eerstvolgende natuurlijk getal)
  • P= het aantal periodes van 12 maanden dat de woning zonder onderbreking opgenomen is in de inventaris. Deze factor kan niet hoger zijn dan 4.