Gedaan met laden. U bevindt zich op: Berekening van de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen

Berekening van de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen

Vanaf aanslagjaar 2021 is de basis voor de berekening een forfaitair bedrag, dat jaar na jaar stijgt zolang de woning op de inventaris blijft staan. Tot aanslagjaar 2020 werd de heffing berekend op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen.

Berekening

Vanaf aanslagjaar 2021 wordt een te indexeren basisbedrag van 1.100 euro vermenigvuldigd met het aantal jaren dat de woning op de lijst voorkomt.

Te indexeren basisbedrag

Basistarief aanslagjaar 2021 (in euro)

Geïndexeerd tarief aanslagjaar 2022 (in euro)

Geïndexeerd tarief aanslagjaar 2023 (in euro)Geïndexeerd tarief aanslagjaar 2024 (in euro)

1.100

1.150

1.2501.250

Formule

B * (P + 1)

De basis van deze formule wordt gevormd door:

  • B = het geïndexeerd basisbedrag, (afgerond naar het eerstvolgende natuurlijk getal)
  • P= het aantal periodes van 12 maanden dat de woning zonder onderbreking opgenomen is in de inventaris. Deze factor kan niet hoger zijn dan 4.