De heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen kan in sommige gevallen opgeschort worden. De opschortingen worden toegekend door de inventarisbeheerder.