Gedaan met laden. U bevindt zich op: Herstructureringen - Premies

Herstructureringen - Premies

Premies tijdens herstructurering

In sommige gevallen hebben u of uw werknemers recht op een premie tijdens de herstructurering van uw bedrijf.

Werknemer – aanmoedigingspremie arbeidsduurvermindering

Onder bepaalde voorwaarden komen uw werknemers in aanmerking voor een aanmoedigingspremie als ze hun arbeidsduur verminderen.

Werkgever – premie outplacement

Lukt het niet om de outplacementbegeleiding van uw werknemers zelf te betalen? Dan krijgt u in bepaalde gevallen een premie van het Sociaal Interventiefonds. Dat betaalt dan de begeleiding van uw medewerkers en de eventuele kosten van een opleiding.

Op de website van VDAB leest u alles over outplacementbegeleiding en de tussenkomst van het Sociaal Interventiefonds(opent in nieuw venster).