Gedaan met laden. U bevindt zich op: Herstructureringen - Sociaal begeleidingsplan en regionale toetsing

Herstructureringen - Sociaal begeleidingsplan en regionale toetsing

Collectief ontslag: regionale toetsing van uw begeleidingsplan

Gaat het moeilijk in uw onderneming en is collectief ontslag de enige oplossing? Treft het ontslag bovendien meer dan 20 medewerkers? Dan moet u:

U legt het dan voor aan de regionale minister van Werk, die nagaat hoe activerend uw maatregelen zijn.

Vestigingen in verschillende gewesten

Telt uw bedrijf verschillende vestigingseenheden die getroffen worden door het collectief ontslag? En liggen die eenheden in verschillende gewesten? Dan laat u uw begeleidingsplan in elk van die gewesten goedkeuren.

Basismaatregelen van uw begeleidingsplan

Met uw sociaal begeleidingsplan streeft u ernaar uw werknemers zo snel mogelijk aan een nieuwe job te helpen. Het plan bevat minstens deze 3 maatregelen om uw werknemers aan een nieuwe job te helpen:

  1. U richt een tewerkstellingscel op.
  2. U biedt outplacement aan.
  3. U zet zoveel mogelijk in op opleidingen en herplaatsingen.