Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beleid elektronische facturatie E-invoicing

Beleid elektronische facturatie

Informatie over de Europese en Vlaamse beleidsdoelstellingen rond elektronische facturatie.
Onder ‘governance’ vind je informatie over de aanpak van het e-facturatieproject over de private en publieke sector heen.

De Europese Richtlijn 2014/55/EU en de Europese beleidsdoelstellingen

De voorbije decennia bleef e-facturatie in de B2B-omgeving beperkt tot amper 10%. Recente studies tonen bovendien aan dat dit in 2016 op de Belgische markt ook nog zo was.[1]
E-invoicing stond in het verleden synoniem met duur maatwerk. Voor heel wat KMO’s was deze digitalisering dan ook geen haalbare kaart.
De Europese Richtlijn 2014/55/EU (de ‘e-invoicingrichtlijn’) heeft tot doelstelling dit zogenaamde ‘falen van de markt’ te doorbreken.
Door een vérgaande standaardisering en de verplichte ontvangst van e-facturen door overheden, willen de Europese beleidsmakers de bedrijven -die werken voor overheden- stimuleren om elektronisch te gaan factureren. Aangezien nagenoeg elk bedrijf ooit wel in meer of mindere mate werkt voor overheden (B2G), zal dit onvermijdelijk een belangrijke weerslag hebben op de B2B-omgeving, want ze zullen de elektronische facturatie dan uiteraard ook willen opzetten naar hun private klanten.

Meer informatie over de Europese richtlijn 2014/55/EU

[1] Meer informatie in het Billentis rapport (www.billentis.com(opent in nieuw venster)) en de Indiville bevragingen in opdracht van de D.A.V. voor België.

De Vlaamse beleidsdoelstellingen

De Vlaamse overheid vindt zich terug in deze Europese beleidsdoelstellingen. Elektronische facturatie is immers een module uit het end to end e-procurementprogramma, waarbij alle transacties in het kader van overheidsopdrachten gedigitaliseerd worden. Bovendien past dit ook in het Radicaal Digitaal programma van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid kiest daarbij resoluut voor XML-facturen en niet voor PDF-facturen. Enkel deze ‘volwaardige’ e-facturen maken immers een automatische verwerking mogelijk.

Mede door e-facturatie ijvert de Vlaamse overheid ernaar om haar leveranciers correct en snel betalen.

De Vlaamse Regering nam twee beslissingen inzake e-facturatie.

Samenwerking met het federale bestuursniveau

De Vlaamse overheid voert elektronische facturatie in, in nauwe samenwerking met de federale overheid in. Het is voor het bedrijfsleven immers cruciaal dat zij op een eenduidige wijze e-facturen kunnen versturen naar alle bestuursniveaus.

Ondersteuning van bedrijven en overheden

Bedrijven en (lokale) overheden worden uitvoerig geïnformeerd en ondersteund.
Voor meer informatie: