Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voeding en catering Productgroepen duurzame overheidsopdrachten

Voeding en catering

Aangezien overheden belangrijke aankopers zijn op de markt voor voeding en catering en deze productgroep veel aandachtspunten heeft op het vlak van duurzaamheid, is het opnemen van duurzaamheidseisen in de opdrachtdocumenten een must. Naast het aankopen van duurzame voeding en catering is ook het voorkomen van voedselverliezen een belangrijk deelthema. Voeding die niet wordt opgegeten is immers per definitie niet duurzaam.

Heel wat overheden kopen in grote hoeveelheden voeding en catering aan. Dat kan op verschillende manieren, in sommige gevallen wordt het personeelsrestaurant in concessie gegeven aan een externe partij, in andere gevallen wordt het personeelsrestaurant uitgebaat d.m.v. eigen personeelsleden en wordt de voeding aangekocht via overheidsopdrachten. Veel overheden kopen ook op regelmatige basis gelegenheidscatering aan, bv. voor recepties en evenementen. Ten slotte vertegenwoordigen ook de aankopen voor dranken (bv. koffie) en fruitmanden doorgaans aanzienlijke budgetten.

Productfiche voeding en catering

De federale overheid stelt op de gids voor duurzame aankopen een productfiche(opent in nieuw venster) ter beschikking die informatie bevat om overheidsopdrachten voor voeding en catering te verduurzamen. Merk wel op dat deze productfiche niet het klassieke stramien van de overige productfiches volgt, omwille van de erg specifieke aard van de productfiche voeding en catering.

Meer inspiratie en criteria kan u vinden in de GPP-criteriaset voor voeding en catering van de Europese commissie.(opent in nieuw venster)

Beperking van voedselverliezen bij overheden - leidraad

Voedselverlies staat hoog op de agenda van de overheid, de bedrijven in de voedselindustrie en de samenleving. In het voorjaar van 2014 drukten de ketenpartners Boerenbond, FEVIA Vlaanderen, Comeos Vlaanderen, Unie Belgische Catering en Horeca Vlaanderen samen met de Vlaamse overheid en het toenmalige OIVO, het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties, de wens uit om “een vrijwillig en ambitieus engagement op te nemen om de komende jaren via duurzaam volgehouden inspanningen voedselverlies verder terug te dringen”. Het engagement werd geofficialiseerd met de ondertekening van de gezamenlijke engagementsverklaring ‘Samen tegen Voedselverlies’.

De engagementsverklaring werd verder uitgewerkt in de Ketenroadmap Voedselverlies 2015-2020. De Ketenroadmap is het gezamenlijke antwoord van de Vlaamse overheid, de ketenpartners en OIVO op de maatschappelijke vraag om de problematiek ter harte te nemen en is tevens het antwoord op de vraag van internationale en Europese overheden om een passend beleid te ontwikkelen.

Door bij overheidscontracten een slimme aanpak te hanteren en specifieke clausules te voorzien, kunnen overheden doelgericht voedselverliezen beperken. Overheidscontracten zijn een krachtig instrument om bedrijven te sensibiliseren, te inspireren en te engageren tegen voedselverlies. In uitvoering van de Ketenroadmap en ter ondersteuning van aanbesteders bij het beperken van voedselverliezen bij overheidscontracten kwam een leidraad tot stand. Deze leidraad reikt aanbesteders een concrete aanpak en modelclausules aan om voedselverliezen terug te dringen. De leidraad is een initiatief van de Vlaamse overheid.

Vragen - ondersteuning

Voor vrijblijvend advies of bijkomende vragen kan je terecht bij het centraal aanspreekpunt overheidsopdrachten.