Gedaan met laden. U bevindt zich op: Productgroepen duurzame overheidsopdrachten Duurzame en innovatieve overheidsopdrachten

Productgroepen duurzame overheidsopdrachten

Per productgroep lees je in één of meerdere fiches aan welke duurzaamheidscriteria je kan opnemen en hoe je daarbij te werk gaat. De productfiches bieden een stevige houvast voor het duurzaam aankopen van een aantal productgroepen. Deze productfiches hebben een vaste structuur en komen tot stand na het doorlopen van een vast proces dat alle belanghebbenden betrekt. Laat je verder inspireren en bekijk ook de andere bronnen.

Lager op deze pagina vind je voor diverse productgroepen meer informatie, doorverwijzingen naar nuttige bronnen en (oudere) criteriadocumenten van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid bundelt sinds 2024 criteria voor maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten (MVOO) in de MVOO-criteriatool.(opent in nieuw venster) Deze criteria worden periodiek geactualiseerd om de criteria up-to-date te houden. Laat je door deze criteria inspireren om je aankopen duurzamer te maken! De MVOO-criteriatool bevat bij de start in 2024 criteria voor diverse productgroepen binnen de clusters ‘Automatisering en telecommunicatie’ (o.a. ICT-hardware, printers, toners) en ‘Kantoorfaciliteiten en -diensten’ (o.a. schoonmaak, catering, kantoormeubilair). Het aantal clusters en productgroepen in de MVOO-criteriatool wordt stelselmatig verder uitgebreid

Opbouw productfiches

Enerzijds bevatten de productfiches alle relevante informatie die vereist is om de betrokken productgroep met kennis van zaken aan te kopen. Anderzijds bevatten ze concrete duurzaamheidscriteria die je in het bestek van opdrachten voor een bepaalde productgroep kunt opnemen.

Aangezien men duurzaamheidseisen in verschillende fasen van de opdracht kan opnemen, volgen alle fiches steeds dezelfde logische opbouw:

  • toepassingsgebied
  • duurzame omschrijving van de opdracht
  • schets marktsituatie
  • mogelijke uitsluitingscriteria
  • vereisten technische bekwaamheid
  • mogelijke technische specificaties
  • mogelijke gunningscriteria
  • mogelijke uitvoeringsvoorwaarden.

De productfiches zijn het resultaat van een langdurige samenwerking tussen het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) en de Vlaamse overheid. De criteria zijn ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek en zijn gevalideerd door een ruime en evenwichtig samengestelde groep stakeholders. Hierdoor verzekeren we dat de criteria haalbaar en gedragen zijn. Zowel bedrijven, sectorfederaties, andere overheden, ngo’s en belangenorganisaties werden gedurende de ontwikkelingsprocessen geconsulteerd.

Op de Gids voor duurzame aankopen(opent in nieuw venster) van het FIDO kan je productfiches consulteren voor een aantal bijkomende productgroepen.