Gedaan met laden. U bevindt zich op: Materialen voor de herinrichting van gebouwen Productgroepen duurzame overheidsopdrachten

Materialen voor de herinrichting van gebouwen

Inleiding

Overheidsgebouwen zijn lange tijd in gebruik, maar worden binnenin voortdurend aangepast. O.a. omdat de functie van de ruimte wijzigt (bv. van bureauruimte naar vergaderruimte), omdat de werkregelingen wijzigen (bv. naar open landschapsbureaus in het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken) of omdat de samenstelling van de organisatie wijzigt (bv. meer personeelsleden door fusie). Overheden gebruiken dan ook heel wat materialen voor de herinrichting van gebouwen.

Zowel de materialen voor herinrichting van gebouwen als de situatie van de organisaties die deze materialen aankopen zijn erg verschillend. Daarom vind je in de fiches geen kopieer-en-plakclausules terug. Wel vind je informatie, aanbevelingen en voorbeeldclausules die je op weg helpen om jouw aankopen van materialen voor de herinrichting voor gebouwen op een juridisch correcte manier te verduurzamen.

De fiches zijn niet bedoeld voor nieuwbouwwerken of renovatiewerken waarbij duurzaamheid op gebouwniveau geëvalueerd kan worden. Voor dergelijke nieuwbouw- en renovatiewerken bestaan er heel wat nuttige instrumenten. Een overzicht vind je op de pagina’s over het Vlaamse beleid voor duurzame ontwikkeling

Productfiches materialen voor de herinrichting van gebouwen

De Vlaamse overheid stelde productfiches op voor het duurzaam aankopen van materialen voor de herinrichting van gebouwen. Ze deed dit in samenwerking met vertegenwoordigers van de lokale besturen en van de federale overheid. De productfiches werden ook besproken met vertegenwoordigers uit de sector en het maatschappelijke middenveld.

Andere bronnen

Aankopers kunnen bijkomend ook inspiratie halen uit de GPP-criteriaset voor binnenverlichting en de GPP-criteriaset voor het ontwerp, de constructie en het beheer van kantoorgebouwen(opent in nieuw venster) van de Europese Commissie.

De Vlaamse overheid stelt ook de duurzaamheidsmeter GRO(opent in nieuw venster) ter beschikking van aanbestedende overheden. GRO omvat een holistische methodiek om duurzaam en toekomstgericht te bouwen. Specifiek relevant in het kader van de productgroep “materialen voor de herinrichting van gebouwen” zijn de criteria MA1 Afvalpreventie, MA2 Materiaalkeuze en TOE1 Toekomstige aanpasbaarheid.

Daarnaast kan ook de tool TOTEM(opent in nieuw venster) helpen bij het objectiveren en verminderen van de milieu-impact van gebouwen. Deze tool is gebaseerd op een uitgebreide wetenschappelijke methodologie, op maat van de Belgische bouwsector en kan vrij gebruikt worden.

Monitoring

De Vlaamse overheid heeft zichzelf de doelstelling gesteld om 100% duurzaam aan te kopen tegen 2020. Het Vlaams plan overheidsopdrachten bepaalt dat een monitoring noodzakelijk is om na te gaan of de vooropgestelde doelstelling van 100% duurzame overheidsopdrachten tegen 2020 zal gehaald worden.

De Vlaamse overheid merkt een opdracht voor materialen voor de herinrichting van gebouwen pas als duurzaam aan wanneer de essentiële duurzaamheidscriteria in het bestek zijn opgenomen. Indien de opname van een bepaald criterium niet nuttig is in het kader van de concrete opdracht, hoef je dit niet in het bestek op te nemen. In dat geval zal het niet opnemen van het criterium uiteraard niet leiden tot het aanmerken van de opdracht als niet-duurzaam. Het eDelta systeem waar heel wat entiteiten van de Vlaamse overheid gebruik van maken, laat toe om te registreren of je overheidsopdrachten voor de aankoop van materialen voor de herinrichting van gebouwen deze criteria bevatten. Aankopers van de Vlaamse overheid die (nog) geen gebruik maken van eDelta, doen er goed aan om afzonderlijk te registreren of een opdracht voor materialen voor de herinrichting van gebouwen al dan niet de essentiële duurzaamheidscriteria bevat (cf. beslissing van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 VR PV 2011/19). Zie ter info de pagina met essentiële duurzaamheidscriteria per productgroep.

Vragen - ondersteuning

Voor vrijblijvend advies of bijkomende vragen kan je terecht bij het centraal aanspreekpunt duurzame overheidsopdrachten.