Gedaan met laden. U bevindt zich op: Als lesgever het terugkommoment geven

Als lesgever het terugkommoment geven

Wilt u als lesgever 1 of meer onderdelen van het terugkommoment voor rijbewijs B geven? Dan moet u een basisopleiding en 1 of 2 bijkomende opleidingen volgen en u laten erkennen als lesgever van het terugkommoment.

Verplichte opleidingen:

 • basisopleiding van 7 uur
 • voor de kennismaking en het groepsgesprek: bijkomende opleiding van 14 uur
 • voor de praktijkoefeningen: bijkomende opleiding van 7 uur.

Het is belangrijk dat u de opleidingen in volgorde volgt: eerst de basisopleiding en pas daarna de praktijkopleiding en/of de opleiding groepsgesprek.

Na afloop van elke opleiding krijgt u een getuigschrift, waarvan u een kopie moet bezorgen aan de erkende instelling(en) waar u wilt lesgeven. De opleidingsuren tellen mee als uren verplichte bijscholing voor rijinstructeurs in het jaar dat u het getuigschrift behaalt.

Algemene voorwaarden

 • U bent niet bij een in kracht van gewijsde gegaan gerechtelijke beslissing veroordeeld:

  • wegens een in Boek II, Titel III, Titel VII, hoofdstuk V en VI, Titel VIII, hoofdstuk 1 en Titel IX, hoofdstuk I en II van het Strafwetboek bepaalde inbreuk

  • wegens een inbreuk op de artikelen 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37bis, 47, 48 of 49 van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betreffende de politie op het wegverkeer

  • wegens een inbreuk op de bepalingen van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van een motorvoertuig

 • U bent nooit vervallen verklaard uit het recht tot het besturen van een motorvoertuig (rijverbod opgelegd door de rechter). Indien de veroordeling is uitgewist of u hersteld bent in eer en rechten kunt u wel lesgever worden.
 • U hebt minstens 3 jaar een rijbewijs B of evenwaardig.
 • U werkt niet bij een onderneming voor autokeuring en rijexamen of als inspecteur van rijscholen.

U laat inspecteurs toe om de onderdelen van het terugkommoment die u geeft bij te wonen, vaststellingen te doen en documenten in te kijken en te kopiëren.

Bijkomende voorwaarden als lesgever voor de praktijkoefeningen

 • U hebt een brevet van beroepsbekwaamheid II of relevante beroepservaring van minstens 3 jaar in het geven van praktijklessen aan chauffeurs met rijbewijs B. Die ervaring kunt u aantonen met een document van de werkgever waarbij u beroepservaring heeft opgedaan.
 • U hebt een getuigschrift van de basisopleiding voor het terugkommoment.
 • U hebt een getuigschrift van de bijkomende praktijkopleiding voor het terugkommoment.

Bijkomende voorwaarden als lesgever voor de kennismaking en het groepsgesprek

 • U hebt een brevet van beroepsbekwaamheid II of III, een pedagogisch diploma of minstens 3 jaar relevante beroepservaring in het geven van interactieve theorielessen of groepsgesprekken rond verkeersveiligheid of mobiliteit. Die ervaring kunt u aantonen met een document van de werkgever waarbij u beroepservaring heeft opgedaan.
 • U hebt een getuigschrift van de basisopleiding voor het terugkommoment.
 • U hebt een getuigschrift van de bijkomende opleiding groepsgesprek voor het terugkommoment.

Uw erkenning aanvragen

Wanneer u de praktijkoefeningen en het groepsgesprek wilt geven, moet u voor beide een erkenningsaanvraag indienen.

U dient elke erkenningsaanvraag online in(opent in nieuw venster). Bij uw aanvraag voegt u alle documenten waaruit blijkt dat u aan de algemene en de bijkomende voorwaarden voldoet, samen met een attest van goed gedrag en zeden model 2 van maximaal 3 maanden oud (model 596.1-7).

Ten laatste 1 maand na uw aanvraag laat het Departement Mobiliteit en Openbare Werken u weten of uw aanvraag volledig is. Als dat niet zo is, moet u de ontbrekende informatie zo snel mogelijk versturen.

Het departement beslist pas over uw aanvraag als het alle informatie heeft gekregen. Ten laatste 2 maanden na de volledige aanvraag weet u of u een erkenning krijgt als lesgever voor het terugkommoment. Het departement kan die periode met 1 maand verlengen.

Het bewijs van erkenning dat u krijgt, moet u aan de erkende instelling(en) waar u wilt lesgeven bezorgen.

Wettelijke bijdrage

U betaalt 96 euro voor elke erkenningsaanvraag die u indient. U krijgt daarvoor een betalingsverzoek van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken via de post. U betaalt via overschrijving.