Voorwaarden

Het gaat om de verkoop:

  • van een woning verkocht door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen of door een erkende sociale huisvestingsmaatschappij (SHM)
  • aan 'woonbehoeftige kopers'.

Tarief

Het verlaagd tarief bij de aankoop van een 'sociale woning' bedraagt 1,5 procent.

Procedure

De notaris zorgt bij het verlijden van de authentieke akte dat het correcte tarief wordt toegepast.