Wat zijn onderdelen, systemen en technische eenheden?

Een onderdeel is een inrichting die deel uitmaakt van een voertuig. Wanneer de wetgeving dat uitdrukkelijk voorziet, hebt u als erkend fabrikant onafhankelijk van het voertuig een typegoedkeuring nodig. Voorbeelden van onderdelen: banden of een koppelinrichting.

Een systeem is een combinatie van inrichtingen die in een voertuig 1 of meer specifieke functies vervult. Voorbeelden: emissie-, rem-, geluids- en EMC-systemen. 
 
Een technische eenheid is een inrichting die deel uitmaakt van een voertuig. Wanneer de wetgeving dat uitdrukkelijk voorziet, hebt u als erkend fabrikant een aparte typegoedkeuring nodig die voor 1 of meer specifieke voertuigtypes geldt. Voorbeeld van een technische eenheid: een motor.

Wie vraagt de homologatie aan? 

Alleen een erkende fabrikant of zijn vertegenwoordiger kan de homologatie aanvragen. 

Bij wie vraagt u de homologatie van onderdelen aan?

U vraagt de homologatie van uw onderdeel, systeem of technische eenheid aan bij één van de 3 Belgische goedkeuringsinstanties (Vlaanderen, Wallonië of Brussel). De goedkeuringsinstantie neemt contact op met een erkende technische dienst om de nodige testen uit te voeren. De technische dienst voert de testen uit in hun eigen gebouwen, in een van uw gebouwen of bij een derde partij.

Bij welke technische dienst kunt u welke onderdelen, systemen en technische eenheden laten goedkeuren? Bekijk het overzicht.

Hoe vraagt u een homologatie van onderdelen aan?

  1. U dient schriftelijk of via e-mail een aanvraag in bij de cel Homologatie van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Per type van een onderdeel, systeem of technische eenheid mag u maar één aanvraag indienen. Als u al in een ander land van de Europese Unie een aanvraag indiende, mag u dat in België niet meer doen. Voor elk goed te keuren type moet u een aparte aanvraag indienen.
  2. Bij uw aanvraag voegt u een informatiedossier. Download de checklist (PDF bestand opent in nieuw venster) om uw aanvraagdossier samen te stellen.
  3. Het Departement MOW of de erkende technische dienst kan u vragen om hen bijkomende informatie te geven om te beslissen welke testen de dienst moet uitvoeren of om de testen te vergemakkelijken.
  4. U stelt het aantal onderdelen, systemen of technische eenheden ter beschikking dat gevraagd wordt in de richtlijnen over de uitvoering van de testen.

Kostprijs van de aanvraag: 73 euro. Ook de technische dienst die de testen uitvoert, rekent daarvoor een bedrag aan. Als u dat tarief wilt kennen, neemt u het beste rechtsreeks contact op met die technische dienst.

Adres

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Website
http://mow.vlaanderen.be
Telefoon
02 553 71 02
Contactformulier
https://mow-contact.be/