Gedaan met laden. U bevindt zich op: Homologatie aanvragen van onderdelen, systemen en technische eenheden van voertuigen

Homologatie aanvragen van onderdelen, systemen en technische eenheden van voertuigen

Voor alle onderdelen, systemen en technische eenheden die u ontwerpt en bouwt voor voertuigen moet u een typegoedkeuring of deelgoedkeuring aanvragen bij één van de 3 Belgische goedkeuringsinstanties (Vlaanderen, Wallonië of Brussel).

Een door de goedkeuringsinstantie aangestelde erkende technische dienst certificeert dat het onderdeel, het systeem of de technische eenheid voldoet aan alle wettelijke technische en administratieve eisen van Verordening (EU) 2018/858 of aan de reglementen over de internationale typegoedkeuring van hele voertuigen (IWVTA) van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE).

Na goedkeuring krijgt u voor uw onderdeel een e- of E- of UNECE-typegoedkeuringscertificaat.

 

 

Onderdelen, systemen en technische eenheden

Een onderdeel is een inrichting die deel uitmaakt van een voertuig. Wanneer de wetgeving dat uitdrukkelijk voorziet, hebt u als erkend fabrikant onafhankelijk van het voertuig een typegoedkeuring nodig. Voorbeelden van onderdelen: banden of een koppelinrichting.

Een systeem is een combinatie van inrichtingen die in een voertuig 1 of meer specifieke functies vervult. Voorbeelden: emissie-, rem-, geluids- en EMC-systemen.

Een technische eenheid is een inrichting die deel uitmaakt van een voertuig. Wanneer de wetgeving dat uitdrukkelijk voorziet, hebt u als erkend fabrikant een aparte typegoedkeuring nodig die voor 1 of meer specifieke voertuigtypes geldt. Voorbeeld van een technische eenheid: een motor.

Wie vraagt de homologatie aan? 

Alleen een erkende fabrikant of zijn vertegenwoordiger kan de homologatie aanvragen.

Bij wie vraagt u de homologatie van onderdelen aan?

U vraagt de homologatie van uw onderdeel, systeem of technische eenheid aan bij één van de 3 Belgische goedkeuringsinstanties (Vlaanderen, Wallonië of Brussel). De goedkeuringsinstantie neemt contact op met een erkende technische dienst om de nodige testen uit te voeren. De technische dienst voert de testen uit in hun eigen gebouwen, in een van uw gebouwen of bij een derde partij.

Bij welke technische dienst kunt u welke onderdelen, systemen en technische eenheden laten goedkeuren? Bekijk het overzicht.

Homologatie van onderdelen aanvragen

De kostprijs van een aanvraag bedraagt 76 euro. Ook de technische dienst die de testen uitvoert, rekent daarvoor een bedrag aan. Als u dat tarief wilt kennen, neemt u het beste rechtsreeks contact op met die technische dienst.

 • Stap 1

  Uw aanvraag indienen

  U dient via Fastlane een aanvraag in bij de cel Homologatie van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Per type van een onderdeel, systeem of technische eenheid mag u maar één aanvraag indienen. Als u al in een ander land van de Europese Unie een aanvraag hebt ingediend, mag u dat in België niet meer doen. Voor elk goed te keuren type moet u een aparte aanvraag indienen.

 • Stap 2

  Voeg uw informatiedossier toe

  Bij uw aanvraag voegt u een informatiedossier. Download de checklist(PDF bestand opent in nieuw venster) om uw aanvraagdossier samen te stellen.

 • Stap 3

  Zorg voor eventuele bijkomende informatie

  Het Departement MOW of de erkende technische dienst kan u vragen om hen bijkomende informatie te geven om te beslissen welke testen de dienst moet uitvoeren of om de testen te vergemakkelijken.

 • Stap 4

  Stel uw onderdelen ter beschikking

  U stelt het aantal onderdelen, systemen of technische eenheden ter beschikking dat gevraagd wordt in de richtlijnen over de uitvoering van de testen.