Gedaan met laden. U bevindt zich op: Homologatiecertificaten

Homologatiecertificaten

Als u voertuigen of voertuigonderdelen wilt produceren hebt u certificaten nodig die aantonen dat uw producten aan alle regels en kwaliteitsnormen voldoen: homologatiecertificaten. 

Certificaat Eerste Beoordeling

Met een Certificaat Eerste Beoordeling wordt u erkend als fabrikant van voertuigen of voertuigonderdelen. Bij een eerste beoordeling wordt nagegaan of u een kwaliteitsbewakingssysteem hebt met procedures en maatregelen die toelaten om een controle van de conformiteit uit te voeren. U kunt kiezen om uw systeem te laten voldoen aan ISO 9001:2015 of aan een gelijkwaardige norm.

Hebt u geen ISO 9001:2015-certificaat? Dan zal een technische dienst categorie C de eerste beoordeling moeten uitvoeren. De technische dienst gaat na of u de wetgeving genoeg kent en de kwaliteit van uw werk kunt garanderen.

Welke norm u ook kiest, uw procedures moeten garanderen dat uw systeem conform de geldende reglementering is. Met een conform systeem garandeert u dan weer dat elk voertuig of onderdeel dat u produceert in lijn is met de typegoedkeuring of individuele goedkeuring die u ervoor aanvraagt.

Zodra uw kwaliteitsbewakingssysteem goedgekeurd wordt, krijgt u een Certificaat Eerste Beoordeling. Het certificaat is 1 jaar geldig. Wilt u het certificaat na 1 jaar laten voortlopen, moet u een aanvraag tot verlenging aanvragen. Na een positieve controle van conformiteit wordt het omgezet in een Certificaat Overeenkomst van Productie.

Met een Certificaat Eerste Beoordeling krijgt u als erkend fabrikant toegang tot BEVASYS – het Belgian Vehicle Approval System – en/of Fastlane om individuele goedkeuringen en typegoedkeuringen sneller online aan te vragen.

Vraag uw Certificaat Eerste Beoordeling aan.

Certificaat Conformiteit van Productie (COP)

Wilt u uw erkenning als fabrikant na 1 jaar verlengen? Zodra u een Certificaat Eerste Beoordeling hebt, moet u een controleplan opstellen om een controle van conformiteit te laten uitvoeren. In het controleplan beschrijft u alle controles, metingen en testen die u uitvoert om te controleren of uw voertuigen of onderdelen aan de specificaties van de typegoedkeuring voldoen en om te checken hoe efficiënt uw productie is.

Is die controle van conformiteit positief? Dan wordt uw erkenning als fabrikant verlengd en wordt uw Certificaat Eerste Beoordeling omgezet in een Certificaat Overeenkomst van Productie (COP). U moet de controle van conformiteit minstens 3 maanden voor uw Certificaat Eerste Beoordeling vervalt, aanvragen. Zodra u een COP hebt, krijgt uw productie elk jaar een audit. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan dat om de 2 jaar zijn.

De procedure om een Certificaat Overeenkomst van Productie aan te vragen, verschilt wanneer u eenmalig een voertuig of onderdeel maakt of verbouwt, of wanneer u het in serie produceert.
Met een Certificaat Overeenkomst van Productie krijgt u als erkend fabrikant toegang tot BEVASYS – het Belgian Vehicle Approval System – en/of Fastlane om individuele goedkeuringen en typegoedkeuringen sneller online aan te vragen.

Vraag uw Certificaat Conformiteit van Productie aan.

Individueel goedkeuringscertificaat

Het individueel goedkeuringscertificaat is het document waarmee de goedkeuringsinstantie het voertuig of onderdeel dat u eenmalig produceert officieel goedkeurt. Tijdens de individuele goedkeuring controleert de goedkeuringsinstantie of technische dienst of het voertuig voldoet aan alle technische en administratieve eisen van een nationale individuele goedkeuring. Met een nationaal individueel goedkeuringscertificaat kunt u uw voertuig in België inschrijven.

Lees meer over het individueel goedkeuringscertificaat.

Typegoedkeuringscertificaat

Het typegoedkeuringscertificaat is het document waarmee de goedkeuringsinstantie uw type voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid officieel goedkeurt. Tijdens de typegoedkeuring controleert de goedkeuringsinstantie of het type voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid dat u produceert aan alle technische en administratieve eisen van een nationale typegoedkeuring of van een EU-typegoedkeuring voldoet. Met een nationaal typegoedkeuringscertificaat kunt u uw voertuig of onderdeel in België inschrijven, met een Europees typegoedkeuringscertificaat ook in een ander land van de Europese Unie.

Er zijn 2 typegoedkeuringen:

  • eenfase- of eenstapstypegoedkeuring: u bouwt uw voertuig volledig zelf. Het wordt in 1 keer volledig goedgekeurd.

  • meerfasentypegoedkeuring: 1 of meer landen van de EU certificeren dat uw onvolledige of voltooide type voertuig in de mate waarin het voltooid is, voldoet aan de technische en administratieve eisen van Verordening (EU) 2018/858.

Lees meer over het typegoedkeuringscertificaat.