Individuele gebruiker: 500 dienstencheques

Als individuele gebruiker kunt u per kalenderjaar maximaal 500 dienstencheques per persoon bestellen. U betaalt 9 euro per cheque voor de eerste 400 dienstencheques. Vanaf de 401ste betaalt u 10 euro per cheque.

Gezin: 1.000 dienstencheques

Als gezin kunt u per kalenderjaar maximaal 1.000 dienstencheques bestellen. Een gezin bestaat uit alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres. U betaalt 9 euro per cheque voor de eerste 800 dienstencheques. Vanaf de 801ste betaalt u 10 euro per cheque.

Voorbeelden:

  • twee personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn: elk maximaal 500 dienstencheques.
  • twee ouders en een meerderjarig kind, die alle drie op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn: maximaal 1.000 dienstencheques.
  • vier meerderjarige personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn: maximaal 1.000 dienstencheques.

Pas bevallen zelfstandigen: 105 gratis dienstencheques

Als u zelfstandige bent, kunt u via uw socialeverzekeringsfonds 105 gratis dienstencheques krijgen als u opnieuw aan het werk gaat. Voor die cheques krijgt u geen fiscaal attest. In datzelfde jaar kunt u dan nog maar 395 dienstencheques bestellen.

Eenoudergezin: 2000 dienstencheques

Als eenoudergezin met 1 of meerdere kinderen ten laste, kunt u maximaal 2.000 dienstencheques per jaar bestellen tegen 9 euro. U vult daarvoor een verklaring op eer(PDF bestand opent in nieuw venster) in.

U stuurt de originele verklaring op naar Sodexo (adres onderaan op de verklaring op eer).
U stuurt een kopie van de verklaring, samen met het gevraagde attest (of attesten), via de post op naar:

Departement Werk en Sociale Economie
Dienst Dienstencheques
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel

U mag ook een scan van het ingevulde document mailen naar dienstencheques@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

In geval van beperking of handicap: 2000 dienstencheques 

Bent u:

  • Iemand met een beperking
  • ouder van een minderjarig kind met een handicap?

Dan kunt u 2.000 dienstencheques per jaar bestellen tegen 9 euro. Dien uw aanvraag voor een verhoogd plafond in via het online platform van Sodexo(opent in nieuw venster). De controle op de voorwaarden gebeurt nadien automatisch. U hoeft geen attesten meer op te laden.

Samenvatting

Maximum aantal dienstenchequesAantal dienstencheques
tegen 0 euro
per cheque
Aantal dienstencheques
tegen 9 euro
per cheque
Aantal dienstencheques
tegen 10 euro
per cheque
Individuele gebruiker500-1 – 400401 - 500
Gezin1000-1 – 800801 - 1000
Eenoudergezin2000-1 – 2000-
Pas bevallen zelfstandigen5001- 105105 - 400401 - 500
Persoon met een beperking/tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden2000-1 – 2000-
Ouder van een kind met een beperking2000-1 – 2000-