Kostprijs: 9 euro

Een dienstencheque kost 9 euro. Tegen die prijs kunt u 400 cheques per persoon per jaar bestellen. Wilt u meer dan 400 dienstencheques per jaar bestellen, dan betaalt u vanaf de 401ste cheque 10 euro per cheque (met een maximum van 500 cheques per persoon).

Als gezin kunt u 800 dienstencheques per jaar bestellen tegen 9 euro. Wilt u meer dan 800 dienstencheques per jaar bestellen, dan betaalt u vanaf de 801ste cheque 10 euro per cheque (met een maximum van 1000 cheques per gezin).

Maximum aantal dienstenchequesAantal dienstencheques aan 0 euro per chequeAantal dienstencheques aan 9 euro per chequeAantal dienstencheques aan 10 euro per cheque
Individuele gebruiker500-1 – 400401 - 500
Gezin1000-1 – 800801 - 1000
Eenoudergezin2000-1 – 2000-
Pas bevallen zelfstandigen5001- 105105 - 400401 - 500
Persoon met een beperking/tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden2000-1 – 2000-
Ouder van een kind met een beperking2000-1 – 2000-

Mag de dienstencheque-onderneming bijkomende kosten aanrekenen?

De dienstencheque-onderneming mag bijkomende kosten aanrekenen, zoals administratiekosten of verplaatsingskosten. Die extra kosten mag u niet betalen met dienstencheques.

De kosten moeten bovendien:

  • op voorhand afgesproken zijn
  • in redelijke verhouding staan met de geleverde diensten
  • gedetailleerd vermeld worden.

Belastingvoordeel

Belastingvoordeel per persoon per jaar

De bedragen die u betaalt in de vorm van dienstencheques, geven u recht op een belastingvermindering (of belastingkrediet). Voor het aanslagjaar 2021 (inkomstenjaar 2020) wordt een belastingvermindering toegekend van 20 procent op maximaal 1520 euro aangekochte dienstencheques per persoon. Door de verlaging van de belastingvermindering van 30 naar 20 procent, betaalt u sinds 1 januari 2020 in werkelijkheid 7,20 euro per cheque (in plaats van 9 euro).

Voor het aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021) wordt een belastingvermindering toegekend van 20 procent op maximaal 1530 euro aangekochte dienstencheques per persoon.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op de belastingvermindering voor de dienstencheques als ze die elk onder hun eigen naam kopen. Twee partners die elk een eigen gebruikersnummer hebben bij de dienstencheque-onderneming, kunnen dus elk een belastingvermindering van 20 procent krijgen op een aankoopbedrag van maximaal 1.530 euro (inkomstenjaar 2021).

Fiscaal attest

Jaarlijks vanaf 1 maart stuurt Sodexo u een fiscaal attest ((opent in nieuw venster)) dat u bij uw belastingaangifte moet voegen. Voor de 105 gratis dienstencheques in het kader van de moederschapshulp krijgt u geen fiscaal attest.

Uw attest is ook beschikbaar in uw Beveiligde Zone ((opent in nieuw venster)) en in Mijn Burgerprofiel bij ‘Attesten en vergunningen’ (rechtsboven klikken op ‘Aanmelden’, daarna nog eens klikken op uw naam).

Ook voor lage inkomens

Ook als u weinig of geen belastingen betaalt, kunt u dienstencheques bestellen en hetzelfde belastingvoordeel krijgen. De belastingvermindering wordt dan omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet. Voeg uw fiscaal attest toe aan uw belastingaangifte. Neem voor vragen hierover contact op met de Federale Overheidsdienst Financiën ((opent in nieuw venster)).