Wie mag betalen met dienstencheques?

Om iemand met dienstencheques te kunnen betalen, moet u: 

 • meerderjarig zijn 
 • een natuurlijk persoon zijn (dus geen bedrijf, vzw …) 
 • in Vlaanderen wonen. Dat betekent dat uw hoofdverblijfplaats, het adres waarmee u in het rijksregister geregistreerd staat, in het Vlaamse Gewest ligt. 

Opgelet: Als u in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest of het Waals Gewest woont, gebruikt u respectievelijk

Wie wordt betaald met dienstencheques?

 • Werknemers van een dienstencheque-onderneming
 • De huishoudhulp mag geen gezins- of familielid tot de tweede graad zijn van uzelf of van een van uw gezinsleden. Hij of zij mag ook niet dezelfde woonplaats hebben als u. U mag dus niet uw zus of uw tante of een ander gezinslid uw eigen huishoudelijk werk laten verrichten en die daarvoor betalen met dienstencheques.

gezinslid: iedereen met wie u samenwoont
familielid tot de tweede graad:

 • in de eerste graad: partner
  • (schoon)ouder
  • (schoon)zoon
  • (schoon)dochter.
 • in de tweede graad:
  • Kleinkind
  • Grootouder
  • (schoon)broer of (schoon)zus.

Toegelaten taken

Huishoudhulp bij u thuis

De activiteiten waarvoor u de huishoudhulp mag betalen met Vlaamse dienstencheques, zijn wettelijk vastgelegd. Het moet gaan om huishoudhulp in de privésfeer, zoals: 

 • de woning schoonmaken en ramen lappen 
 • wassen en strijken 
 • occasioneel naaiwerk uitvoeren 
 • maaltijden bereiden.  

De volgende klussen, bijvoorbeeld, worden niet beschouwd als huishoudelijke taken en mag u dus niet met dienstencheques betalen: 

 • een toilet repareren 
 • elektriciteitswerken uitvoeren 
 • schilderen 
 • tuinieren 
 • babysitten 
 • bejaarden opvangen 
 • kleine verbouwingswerken uitvoeren 
 • de auto wassen. 

In de privésfeer
Huishoudelijke taken in uw privéwoning (de woning waar u bent gedomicilieerd) mogen alleen met dienstencheques betaald worden als het gaat om taken in de privésfeer.  

Hulp in een professionele omgeving is dus niet toegestaan en mag u dus niet met dienstencheques betalen. Voorbeelden zijn het schoonmaken van:  

 • de wachtzaal van uw praktijk 
 • uw dokterskabinet 
 • een kamer die u verhuurt... 
 • Bij twijfel, contacteer de dienstencheque-onderneming.  

Huishoudhulp buiten uw huis

Huishoudhulp die niet bij u thuis gebeurt, mag u alleen met dienstencheques betalen als het gaat om:  

 • dagelijkse boodschappen voor het huishouden, zoals de post, de bakker, de apotheker.  
 • strijkwerk bij een erkende dienstencheque-onderneming 
 • vervoer van personen met een beperkte mobiliteit. U kunt iemand betalen voor uw eigen vervoer (als u zelf een beperking hebt) of voor het vervoer van uw minderjarig kind met een handicap.

Sancties bij verkeerd gebruik

Als u bewust mét dienstencheques betaalt voor taken die u eigenlijk niet met dienstencheques mag betalen, dan kan u een verbod opgelegd worden om dienstencheques te bestellen en te gebruiken. Zo’n verbod kan voor maximaal 1 jaar opgelegd worden, maar kan hernieuwd worden als u de regels opnieuw overtreedt. Bovendien is het mogelijk dat u het deel van de waarde van de dienstencheque dat de Vlaamse overheid heeft betaald, moet terugbetalen. 

Bijvoorbeeld: u laat uw dienstenchequewerknemer de tuin onderhouden, hoewel u weet dat die taak niet met dienstencheques betaald mag worden. De Vlaamse overheid kan het bedrag dat ze voor die prestatie heeft gesubsidieerd, van u terugvorderen.