Gedaan met laden. U bevindt zich op: Impulsprogramma

Impulsprogramma

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zet sterk in op de bereikbaarheid van de Vlaamse zeehavens. Samen met Lantis en de havenbedrijven Port of Antwerp-Bruges en North Sea Port lanceerde het departement een tweede oproep rond het ondersteuningsprogramma ‘Versnelling modal shift’. Het doel is om het intermodaal aanbod van en naar de Vlaamse havens te verbeteren.

Tussen 11 januari en 14 maart 2022 vond de eerste oproep plaats. Uit de negen projectconsortia die zich kandidaat stelden, werden vijf projectvoorstellen rond corridorshuttles geselecteerd. Meer informatie over de eerste oproep vindt u onderaan deze pagina.

Ondersteuningsprogramma

Het ondersteuningsprogramma ‘Versnelling modal shift’ bevat een tijdelijk en uitdovend pakket van financiële ondersteuningsmaatregelen voor de binnenvaartsector van 1 januari 2022 tot 31 december 2025.

Het Departement MOW, Lantis en de havenbedrijven zetten sterk in op de bereikbaarheid van de Vlaamse zeehavens. Concreet willen ze de containerbinnenvaart stimuleren door betrouwbare en aantrekkelijke binnenvaartproducten van en naar de Vlaamse zeehavens te promoten. Samenwerking tussen inlandterminals is daarbij een randvoorwaarde.

De stuurgroep wil met de marktbevraging inlandterminals, barge-operators en andere intermodale partijen bereiken die kunnen bijdragen aan het verbeteren van het intermodaal aanbod van en naar de Vlaamse havens. Kandidaten kunnen nu hun projectvoorstellen bezorgen aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Marktbevraging

De stuurgroep (Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Lantis, Port of Antwerp, North Sea Port Flanders en de Port of Zeebrugge) wil via een marktbevraging inland terminals, barge-operators en andere intermodale partijen aanzetten tot het uitwerken van samenwerkingsprojecten (‘corridor-shuttles’ en ‘terminal-hub shuttles’) op de verschillende vaarroutes van en naar de haven van Antwerpen en Zeebrugge:

 • corridor Albertkanaal
 • corridor Zuid- en Centraal-Nederland
 • corridor Brussel-Schelde
 • corridor Gentse Kanaalzone

Kandidaten kunnen projectvoorstellen indienen tot en met 3 november 2023. De projectvoorstellen worden ingediend binnen een van de twee vooraf vastgelegde subsidieluiken. Hieronder vindt u de kenmerken per soort subsidieluik. De ingediende projectvoorstellen worden beoordeeld, vergeleken en gerangschikt door de stuurgroep.

Doel: binnenvaart stimuleren

Het doel van dit ondersteuningsprogramma bestaat erin om de afhandeling van de containerbinnenvaart aan de maritieme kaaien betrouwbaarder te maken en de wachttijden in de haven te verminderen. Samenwerking tussen inlandterminals in het achterland is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Een aantrekkelijker binnenvaartaanbod draagt bij aan een modal shift van wegvervoer naar binnenvaart. Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, zet volop zijn schouders onder deze maatregel die past binnen de ‘Minder Hinder’-campagne om de files op de Antwerpse Ring terug te dringen.

Dien uw projectvoorstel in

Onder titel 2. ‘Verloop van de procedure’(PDF bestand opent in nieuw venster) kan u alle stappen terugvinden. U stuurt het projectvoorstel samen met de gevraagde informatie uiterlijk op 3 november 2023 naar glen.deschampheleire@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Als bijkomende toelichting gevraagd wordt door de stuurgroep, kunt u die informatie tot een maand na de indieningsdatum bezorgen aan glen.deschampheleire@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Als dezelfde vragen door meerdere kandidaten worden gesteld, zal een infosessie georganiseerd worden of wordt een extra FAQ bezorgd.

Selectie van projectvoorstellen

Alle projectvoorstellen worden aan beoordeling en vergelijking onderworpen per soort: corridorshuttle of terminal-hub shuttle.

De stuurgroep brengt alle kandidaten via e-mail op de hoogte van de resultaten van de selectieprocedure.

Vijf goedgekeurde projectvoorstellen na eerste oproep

Tussen 11 januari en 14 maart 2022 konden kandidaten projectvoorstellen indienen. Negen projectconsortia stelden zich kandidaat. Uiteindelijk werden vijf projectvoorstellen rond nieuwe corridorshuttles geselecteerd.

Inlandterminals en barge-operators beschikken afzonderlijk vaak over onvoldoende volume voor regelmatige directe aanlopen naar één maritieme terminal in Antwerpen. Daardoor is het moeilijk om vaste behandelingsvensters af te spreken met de maritieme terminals. De deelnemende terminals zullen nu regelmatige binnenvaartdiensten opzetten tussen maritieme terminals en inlandterminals die langs dezelfde corridor gelegen zijn. In elke samenwerking worden containers gebundeld op één ‘corridorschip’ of een combinatie van een duwboot en een duwbak op de verschillende vaarroutes van en naar Port of Antwerp-Bruges.

Voor het eerste jaar hebben de projectpartners maximaal € 2 671 959,95 subsidies beschikbaar gemaakt.

Corridor

Project

Deelnemende inland terminals

Albertkanaal

AnGeL (Antwerpen-Genk-Luik)

 • Haven Genk
 • Trilogiport – Hermalle-sous-argenteau
 • Liège Container Terminal - Renory

Gentse Kanaalzone

North Sea Port shuttle (PSA)

 • 3MCT
 • Stukwerkers

Gentse Kanaalzone

North Sea Port shuttle (DP World)

 • DFDS
 • Stukwerkers

Brussel-Zeekanaal

Corridor Brussel-Zeekanaal: Brussel-Willebroek

 • TCT Willebroek
 • TTB Brussel
 • Van Moer Vilvoorde

Maas Corridor / Zuid-Nederland

Shuttle Maascorridor Nijmegen-
Alblasserdam

 • BCTN Alblasserdam
 • BCTN Nijmegen

Extra informatie over de projectvoorstellen: