Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ziekte van je medewerkers Welzijn van je medewerkers

Ziekte van je medewerkers

Wat doe je als leidinggevende als een van je medewerkers ziek is? Hoe registreer je de afwezigheid? En waar moet je op letten tijdens een langdurige afwezigheid? Lees hierover meer op deze webpagina.

Je rol bij ziektemelding

Afhankelijk van het beleid van je entiteit, zal er mogelijk een andere verwachting gesteld worden aan jouw rol als leidinggevende. Toch is het belangrijk dat je snel en persoonlijk (telefonisch) contact opneemt met je personeelslid. Toon je betrokkenheid en zorg voor het welzijn van de medewerker. Mogelijk krijg je al een kijk op de reden van de uitval en de rol die het werk daarin speelde.

Lees meer op de webpagina ‘Ziektemeldingsgesprek’(opent in nieuw venster).

Afwezigheid registreren

Bij een ziektemelding registreer jij als leidinggevende de afwezigheid in Vlimpers, ook voor afwezigheden van 1 dag. Is het personeelslid in de loop van de werkdag ziek geworden en hierdoor vroeger gestopt met werken? Dan kan je entiteit kiezen om dit informatief te registreren. Afhankelijk van je organisatie is het mogelijk dat deze registratie opgenomen wordt door een ‘aanspreekpunt voor ziekte’.

In de snelstartkaart ‘Dashboard afwezigheden’(opent in nieuw venster) lees je hoe je verlof wegens ziekte kunt invoeren.

Opgelet

Geeft het personeelslid een ander verblijfadres door? Dan registreer je die ook in Vlimpers. Dit stroomt met het oog op ziektecontrole onmiddellijk door naar Mediwe.

Ziekte melden via webformulier

Personeelsleden van de Vlimpers-entiteiten laden hun ziekteattesten op via het webformulier van Mediwe.(opent in nieuw venster)

Contact houden tijdens langdurige afwezigheid

Het contactgesprek is niet bedoeld als controle, maar wel om:

  • Belangstelling te tonen voor de medewerker
  • Contacten te onderhouden met het werk
  • De betrokkenheid bij het werk te bewaren
  • Meer informatie te verzamelen over de afwezigheid
  • Samen te bekijken hoe de re-integratie bevorderd kan worden

Contact houden bevordert de re-integratie en verlaagt de drempel om het werk te hervatten. Vanaf 4 tot 6 weken afwezigheid beginnen er immers drempels te spelen voor de terugkeer naar werk, ongeacht de reden van afwezigheid.

Het is belangrijk om daarop te anticiperen en om telefonisch contact te houden met de medewerker. Contacten van collega’s met de afwezige medewerker zijn positief, maar vervangen niet het contact met de leidinggevende.

Let wel

Bij bepaalde ziektebeelden, zoals bijvoorbeeld burn-out, is het soms aangewezen voor het personeelslid om tijdelijk (bij het begin van de herstelperiode) geen contact met het werk te hebben. Een burn-out wordt (deels) door het werk veroorzaakt en de loskoppeling van het werk kan een noodzakelijk onderdeel zijn van een genezingsproces.

Je vraagt best aan de medewerker hoe die zelf het contact wil regelen: is het goed als de leidinggevende contact opneemt? Of heeft de medewerker liever dat een andere collega hem op de hoogte houdt? Neemt die zelf contact op wanneer het past?