Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ziekte melden en ziekteattest Ziekte

Ziekte melden en ziekteattest

Ben je ziek? Verwittig dan je werkgever. Als je meerdere dagen afwezig bent, laat je het ziekteattest van de Vlaamse overheid invullen door je dokter. Daarna bezorg je dit aan het medisch controleorgaan Mediwe. Hieronder vind je de volledige procedure stap voor stap terug. De informatie is relevant voor personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Opgelet
 • Ben je slechts 1 dag afwezig? Dan moet je geen ziekteattest indienen. Je meldt wel je ziekte aan je leidinggevende die dit registreert in Vlimpers.
 • Blijf je nadien nog ziek? Dan bezorg je een door je dokter ingevuld ziekteattest voor de volledige periode of voor de dagen na je eendagsafwezigheid.
 • Heb je een geplande consultatie bij je behandelend arts die geen arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft? Dan neem je hiervoor jaarlijks verlof op of maak je gebruik van je PTOW-regeling. Enkel medische ingrepen die als dienstvrijstelling opgenomen zijn op de webpagina ‘Dienstvrijstellingen’ vormen hierop een uitzondering. In geval van deze uitzonderingen vraag je dienstvrijstelling aan via Vlimpers.
 • Halve dagen ziekte zijn geen mogelijkheid. Kan je niet beginnen met werken omdat je ziek bent? Dan meld je jouw arbeidsongeschiktheid en krijg je ziekteverlof voor de hele dag. Kan je je werk in de loop van de dag niet verderzetten omdat je ziek werd? Bespreek het met je lijnmanager of gemachtigde. Je kan conform de afspraken binnen je departement of agentschap dienstvrijstelling krijgen voor de rest van de werkdag.

Procedure

Dit is de procedure om ziekte te melden of te verlengen voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

 • Stap 1

  Je brengt je werkgever op de hoogte van je afwezigheid. Je departement of agentschap bepaalt de wijze en het tijdstip waarop je dit moet doen. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

  Opgelet:

  • Verblijf je niet op je domicilieadres (officieel adres)? Ben je gehospitaliseerd? Of vertrek je naar het buitenland? Geef dan extra informatie over je verblijfgegevens (zie stap 2)
  • Heb je afspraken of een dienstreis gepland? Annuleer deze en eventueel het aangekochte treinticket voor je dienstreis. Of vraag dit aan een collega.
 • Stap 2
  • Verblijf je op een ander dan je officieel adres? Dan geef je dit door aan je leidinggevende.
  • Ben je gehospitaliseerd? Dan kruis je dit op het ziekteattest van de Vlaamse overheid aan.
  • Vertrek je naar het buitenland? Dan verwittig je je leidinggevende minstens 1 week op voorhand.
  • Ben je onlangs (voor je afwezigheid wegens ziekte) verhuisd? Controleer dan je adres in Vlimpers. Lees meer op de webpagina ‘Mijn personeelsdossier’ over hoe je je contactgegevens in Vlimpers kunt controleren en wijzigen.
 • Stap 3

  Je vindt het ziekteattest van de Vlaamse overheid in Vlimpers(opent in nieuw venster) onder ‘Gezondheid’ > ‘Download blanco ziekteattest’. Je kunt het daar afdrukken.

  Goed om te weten: heb je meerdere arbeidsrelaties, dan moet je de juiste arbeidsrelatie (‘werkn.rec’) zelf invullen. Als je op de enter-knop klikt, krijg je een overzicht van je verschillende arbeidsrelaties.

  Tip: bewaar een aantal afgedrukte ziekteattesten van de Vlaamse overheid bij je thuis zodat je altijd een exemplaar ter beschikking hebt. Je vindt het ziekteattest in Vlimpers(opent in nieuw venster) onder ‘Gezondheid’ > ‘Download blanco ziekteattest’.

  Hulp nodig? Lees de invoerinstructies bovenaan in het Vlimpers-scherm. Heb je geen eigen toestel of printer? Contacteer dan je HR-verantwoordelijke.

 • Stap 4

  Je kunt het ingevulde ziekteattest op twee manieren aan Mediwe bezorgen. Kies een manier en vermijd dat je je attest meerdere keren verstuurt:

  1. Via het webformulier (bij voorkeur)

  Je scant het ziekteattest in of neemt er een duidelijke en leesbare foto van. Je gaat naar vo.mediwe.be(opent in nieuw venster) en vult daar je gegevens in. Dit kan zowel via je mobiel als je computer. Tot slot laad je de foto of de scan van je ziekteattest op. Hulp nodig? Raadpleeg de snelstartkaart(opent in nieuw venster).

  Goed om te weten: wil je meerdere attesten tegelijk versturen? Maak dan voor elk attest een aparte melding in het webformulier.

  1. Per post

  Je verstuurt het attest onder gesloten omslag en voldoende gefrankeerd naar Mediwe. Je vindt het adres op het ziekteattest. Je bewaart best een kopie van het ziekteattest, want mocht het attest verloren gaan (bijvoorbeeld bij bpost), dan moet je een duplicaat opvragen.

  Opgelet: ben je gehospitaliseerd? Dan noteer je dit op het ziekteattest.

  Lees meer op de webpagina over de verwerking van je persoonlijke gegevens door het ziektecontroleorgaan.

 • Stap 5

  Ben je contractueel? Dan breng je je ziekenfonds op de hoogte van je afwezigheid wegens ziekte of maak je een afspraak. De poststempel geldt daarbij als bewijs. Je moet dit tijdig doen.

  • Ben je arbeider? Dan doe je dit als je arbeidsongeschiktheid meer dan 14 kalenderdagen duurt.
  • Ben je bediende? Dan doe je dit als de arbeidsongeschiktheid meer dan 28 kalenderdagen duurt.

  Opgelet: in geval van herval (opnieuw ziek binnen de 2 weken na de vorige ziekte) moet je binnen de 2 kalenderdagen je ziekenfonds verwittigen.

 • Stap 6

  Ben je als contractueel personeelslid arbeidsongeschikt en ontvang je een uitkering van het ziekenfonds? Dan heb je recht op een aanvulling op die uitkering door je werkgever.

  Bezorg dan maandelijks een overzicht van je ziekte-uitkering aan het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) via het Vlimpers-contactformulier. Op basis van dit attest zal het DCPA controleren of je recht hebt op een aanvulling van de Vlaamse overheid en die aanvulling uitbetalen.

  Dit overzicht moet opgemaakt zijn per maand en moet de bruto belastbare bedragen bevatten. Maandelijks krijgen personeelsleden die in aanmerking komen een brief of e-mail van het DCPA. 

  Opgelet:

  • Deze stap is enkel van toepassing op de contractuele personeelsleden die vallen onder de ziekteregeling die van kracht is sinds 1 juni 2024.

  • Je hebt geen recht meer op de aanvulling van de werkgever van zodra je een invaliditeitsuitkering ontvangt.