Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie voor opleidingscentra voor de technicus klimaatregelingssytemen in bepaalde motorvoertuigen

Informatie voor opleidingscentra voor de technicus klimaatregelingssytemen in bepaalde motorvoertuigen

Voor het organiseren van de opleiding en het examen voor het behalen van het certificaat van bekwaamheid als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen is een erkenning nodig als opleidingscentrum voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen.

Download hier de overzichtslijst met erkende opleidingscentra voor technici voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen.(PDF bestand opent in nieuw venster)

Melding opleiding en examenzitting

Het erkende opleidingscentrum brengt de overheid minstens een maand voordat een opleiding van start gaat of het examen plaatsvindt op de hoogte van de geplande opleiding en examenzitting om zo aan de overheid de mogelijkheid te bieden om het examen bij te wonen.

De opleidingsinstelling bezorgt de informatie over de opleiding en de examenzitting via dit aangifteformulier.

Verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Een erkend opleidingscentrum moet voldoen aan een aantal verplichtingen (= gebruikseisen) waaronder:

Een volledig overzicht van alle verplichtingen vindt u in artikel 34 (algemene gebruikseisen)(opent in nieuw venster) en artikel 43/10 VLAREL (bijzondere gebruikseisen)(opent in nieuw venster).

Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot een schorsing of opheffing van de erkenning of een geldboete.