Voorwaarden

Om recht te hebben om de inkomensgarantie-uitkering,

  • moet uw gemiddelde brutomaandloon minder dan 1.562,59 euro bedragen
  • moet uw loon voor de beschouwde maand lager zijn dan 1.562,59 euro.
  • mag uw deeltijdse werkregime niet meer dan 4/5 zijn
  • mag u geen recht meer hebben op een loon ten laste van uw vorige werkgever (als uw deeltijdse baan begint tijdens een opzeggingsperiode of als u nog een verbrekingsvergoeding krijgt)
  • moet u aan uw werkgever vragen dat hij uw arbeidsovereenkomst aanpast als u geregeld meer uren moet presteren dan in die arbeidsovereenkomst is vastgelegd.

Als u op vrijwillige basis van een voltijdse naar een deeltijdse baan overstapt, dan hebt u geen recht op een IGU.

Procedure

Doe bij de VDAB (of, als u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, bij Actiris) aangifte van uw deeltijdse betrekking en schrijf u in als werkzoekende voor een voltijdse baan.

De eigenlijke inkomensgarantie-uitkering vraagt u aan via uw uitbetalingsinstelling.

Bedrag

Op de website van de RVA vindt u een simulatieprogramma (opent in nieuw venster) waarmee u zelf kunt uitrekenen hoeveel uw IGU bedraagt.