Voorwaarden

Om na te gaan of u recht hebt op de IGO, worden uw bestaansmiddelen en die van uw eventuele huwelijkspartner of wettelijk samenwonende in kaart gebracht. U moet ook voldoen aan de onderstaande voorwaarden op gebied van leeftijd, nationaliteit en woonplaats. 

Leeftijdsvoorwaarde

U moet minstens 65 jaar zijn.

Nationaliteitsvoorwaarde

U bent:

  • Belg
  • onderdaan van de Europese Unie
  • vluchteling
  • staatloos
  • van een onbepaalde nationaliteit.

In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking

Verblijfsvoorwaarde

U moet uw hoofdverblijfplaats in België hebben. Als de IGO ingaat na 31 augustus 2017 moet u minimaal 10 jaar, waaronder een ononderbroken periode van minstens 5 jaar, uw werkelijke verblijfplaats in België gehad hebben. De registratie van de hoofdverblijfplaats in het rijksregister is de referentie.
Als u langer dan 6 maanden onafgebroken in het buitenland verblijft, vervalt uw recht op de IGO.
Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.

Als u IGO-gerechtigde bent, wordt er regelmatig gecontroleerd of u nog voldoet aan de verblijfsvoorwaarden.

Procedure

Als u op 65 jaar (of ouder) uw pensioen aanvraagt of als u in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, onderzoekt de Federale Pensioendienst automatisch of u recht hebt op een IGO. 65-plussers die denken recht te hebben op een IGO, kunnen ook altijd zelf ook een aanvraag indienen bij de FPD.  

U kunt de aanvraag om IGO op drie manieren indienen:

Bedrag

Het bedrag dat u kunt ontvangen is afhankelijk van uw gezinssituatie.

Adres

Zuidertoren

Telefoon
1765
Email
info@rvponp.fgov.be
Website
http://www.sfpd.fgov.be/nl

Andere onderwerpen binnen dit thema