Gedaan met laden. U bevindt zich op: Thuiszorg en opvang voor ouderen

Thuiszorg en opvang voor ouderen

Wanneer u ouder wordt is het niet altijd eenvoudig om zelfstandig te blijven wonen. Hoe kunt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen? En wat als dit niet meer lukt?

Oudere vrouw droogt de afwas af.
© Joris Casaer

Om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen kunt u verschillende dingen doen:

  • U kunt uw huis aanpassen.
  • U kunt hulp aan huis laten komen.
  • U kunt de hulp inschakelen van vrienden, familie of kennissen.

Als thuis wonen niet langer lukt, is opvang in een residentiële voorziening (zoals een rusthuis of assistentiewoning) misschien aangewezen. Ook daar zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de ondersteuning die u nodig hebt.

De woning aanpassen

Uw woning anders inrichten of aanpassen kan het comfort en de veiligheid aanzienlijk verhogen.

  • U kunt hulpmiddelen installeren (zoals handgrepen in het toilet of een traplift) of verbouwingen doen om de woning toegankelijker te maken. Misschien hebt u wel recht op de Vlaamse aanpassingspremie.
  • U kunt ook opteren voor zorgwonen of kangoeroewonen. In een zorgwoning wordt er een kleinere woongelegenheid gemaakt binnen of bij een bestaande woning.
  • Als u van plan bent uw woning aan te passen, is het raadzaam om advies te vragen aan een regionaal dienstencentrum(opent in nieuw venster) bij u in de buurt.

Het is misschien ook mogelijk om een mobiele mantelzorgwoning te plaatsen, bijvoorbeeld in de tuin van de kinderen. Zo hoeven er geen ingrijpende verbouwingen uitgevoerd te worden en behoudt de zorgbehoevende de nodige autonomie. Of u een mobiele mantelzorgwoning mag plaatsen, vraagt u best even na bij uw gemeente.

Hulp aan huis via thuiszorg

Misschien kunt u wel langer thuis blijven wonen met hulp aan huis. Er bestaan verschillende voorzieningen voor thuiszorg.

Hulp van familie, vrienden of kennissen

Als u hulp of ondersteuning nodig hebt, dan kunnen uw familie, vrienden, buren of kennissen daarin een belangrijke rol spelen. Ze kunnen hulp bieden als mantelzorger. Mantelzorg is een vorm van onbetaalde zorg, waarbij er een persoonlijke band is tussen de gebruiker en de mantelzorger. Er zijn in Vlaanderen en Brussel 6 verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers. Gebruikers en mantelzorgers kunnen zich gratis lid maken van zo'n vereniging. Ze geven advies en informatie en komen op voor de belangen van de mantelzorgers en de gebruikers.

Op de website van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg kunt u terecht voor informatie, tips en publicaties rond mantelzorg(opent in nieuw venster).

Verblijf in residentie voor ouderenzorg

In een residentiële ouderenzorgvoorziening kunt u tijdelijk of permanent verblijven. Er zijn verschillende soorten van ouderenzorgvoorzieningen. De bekendste zijn de woonzorgcentra (de vroegere rusthuizen). Daarnaast zijn er nog andere woonvormen, afhankelijk van de mate waarin u zorg nodig hebt.

Met uw vragen en klachten over voorzieningen voor ouderenzorg kunt u terecht bij de Woonzorglijn(opent in nieuw venster). Dit meldpunt geeft informatie en advies en behandelt klachten.

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de programmatie, het toezicht en de erkenning van de voorzieningen voor ouderenzorg. De Vlaamse overheid verleent daarnaast ook subsidies aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die gebouwen oprichten, aankopen, uitbreiden, verbouwen of leasen of die uitrusting of apparatuur aankopen.