Gedaan met laden. U bevindt zich op: Centra voor kortverblijf

Centra voor kortverblijf

Een centrum voor kortverblijf (CVK) biedt tijdelijke verzorging en opvang aan ouderen aan. Als oudere verblijft u er dag en nacht of alleen ‘s nachts.

U kunt in een CVK verblijven voor een periode van maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per jaar. Een CVK is verbonden aan een woonzorgcentrum (wat vroeger een rusthuis heette).

U kunt terecht in een CVK als u 65 jaar of ouder bent. Een kort verblijf kan nodig zijn als de personen die u normaal thuis verzorgen (familie of vrienden) dat een tijdje niet meer kunnen. Een centrum voor kortverblijf biedt zo een adempauze voor de mantelzorger. Het is ook een oplossing wanneer u een tijdje meer verzorging dan normaal nodig hebt.

De dienstverlening is er grotendeels hetzelfde als in het woonzorgcentrum of centrum voor herstelverblijf: u krijgt er de nodige verzorging, gezins- en huishoudelijke hulp, revalidatie, activering, ontspanningsactiviteiten en sociale contacten met de andere bewoners.

Zo is het centrum voor kortverblijf een tussenschakel tussen thuis blijven wonen met thuisverzorging en een permanent verblijf in een assistentiewoning of woonzorgcentrum. Een lijst met de door de overheid erkende centra voor kortverblijf en alle nuttige informatie(opent in nieuw venster) vindt u op de website van Zorg en Gezondheid.

Met vragen en klachten over centra voor kortverblijf kunt u ook terecht bij de Woonzorglijn op het nummer 02 553 75 00.