Voorwaarden

  • Uw handicap moet erkend worden.
  • Uw inkomsten en die van uw partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
  • Uw verdienvermogen is maximaal 1/3 van wat een persoon zonder handicap kan verdienen op de arbeidsmarkt.
  • U bent minstens 18 jaar en jonger dan 65 jaar.
  • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • U bent gedomicilieerd en verblijft werkelijk in België.

Naast deze voorwaarden zijn er ook enkele uitzonderingen voor personen jonger dan 18 jaar of misschien voldoet u aan een van de nationaliteitsvoorwaarden zonder verdere voorwaarden. Alle informatie over de voorwaarden(opent in nieuw venster) vindt u op de website van de Directie-generaal Personen met een handicap.

Procedure

  • Om de tegemoetkoming te krijgen moet u eerst een online vragenlijst invullen(opent in nieuw venster). Om de vragenlijst in te vullen, hebt u een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig en moet u uw pincode weten.
  • Na het invullen van de vragenlijst kunt u online uw aanvraag indienen.
  • De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop u recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij uw arts of specialist.
  • U wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.

Financieel voordeel

Het bedrag dat u ontvangt, hangt af van uw gezinssamenstelling, het belastbaar inkomen van uw gezin en de impact van uw handicap op uw verdienvermogen.