Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toegankelijkheidsverklaring IMJV-loket Integraal Milieujaarverslag

Toegankelijkheidsverklaring IMJV-loket

De Vlaamse overheid streeft ernaar haar websites en mobiele applicaties toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de webtoepassing van het IMJV e-loket van het departement Omgeving.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet niet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

De niet-toegankelijke inhoud is onbekend omdat de website niet is getest.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 20 juli 2021 en werd voor het laatst herzien op 20 juli 2021.

Feedback en contactgegevens

Ondervindt u problemen en wenst u hulp bij het vinden van informatie of het uitvoeren van een actie? Hebt u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van deze website of toepassing, of over deze toegankelijkheidsverklaring? Neem contact op met Departement Omgeving.

Feedback en contactgegevens

Ondervindt u problemen en wenst u hulp bij het vinden van informatie of het uitvoeren van een actie? Hebt u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van deze website of toepassing, of over deze toegankelijkheidsverklaring? Neem contact op met Departement Omgeving.

Departement Omgeving

Adres
Koning Albert-II-Laan 15 bus 553
1210 Brussel
België
E-mail: omgeving@vlaanderen.be

Handhavingsprocedure

Heeft u contact opgenomen via omgeving@vlaanderen.be maar bent u niet tevreden met het antwoord? Stuur dan uw klacht naar de klachtenbehandelaar van Departement Omgeving.

Klachtenbehandelaar

Adres
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
E-mail: klachten.omgeving@vlaanderen.be

Heeft u contact opgenomen met de klachtenbehandelaar van het Departement Omgeving, maar bent u niet tevreden met het antwoord? Stuur dan uw klacht naar de Vlaamse Ombudsdienst.

Vlaamse ombudsdienst

Adres
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
België
Telefoon 0800 24 050
E-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be

Website: http://www.vlaamseombudsdienst.be