De Inventaris van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen geeft een overzicht van erfgoedobjecten in Vlaanderen, opgedeeld per gemeente. De inventaris bevat erfgoedobjecten die waardevol zijn, maar niet beschermd. Ze krijgen hierdoor een aantal rechtsgevolgen.

De visie op onroerend erfgoed evolueert en het Vlaamse patrimonium is onderhevig aan veranderingen zoals verbouwingen, sloop en adreswijzigingen. Daarom worden de inventarisgegevens jaarlijks geactualiseerd.

Veelgestelde vragen over de Inventaris en toegang tot de Inventarisdatabank vindt u op de website van onroerend erfgoed.

Naast de inventaris van waardevol onroerend erfgoed is er ook de databank met Beschermd Erfgoed. Deze databank bevat de erfgoedobjecten die beschermd (geklasseerd) zijn.

  • Laatst gewijzigd op 18 maart 2019