De visie op onroerend erfgoed evolueert en het Vlaamse patrimonium is onderhevig aan veranderingen zoals verbouwingen, sloop en adreswijzigingen. Daarom worden de inventarisgegevens jaarlijks geactualiseerd.

Meer info over de Inventaris en toegang tot de Inventarisdatabank(opent in nieuw venster) vindt u op de website van onroerend erfgoed.

Naast de inventaris van waardevol onroerend erfgoed is er ook de databank met Beschermd Erfgoed(opent in nieuw venster). Deze databank bevat de erfgoedobjecten die beschermd (geklasseerd) zijn.