Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie voor opleidings- en exameninstellingen (binnenisolatie)

Informatie voor opleidings- en exameninstellingen (binnenisolatie)

Een aannemer die buitenmuren langs de binnenkant na-isoleert, kan na het volgen van een opleiding en het slagen in een examen een ‘certificaat van bekwaamheid’ behalen.

Opleidingen kunnen zowel aangeboden worden door de klassieke opleidingsinstellingen actief voor de bouwsector als door fabrikanten van isolatiematerialen. Alle opleidingsinstellingen dienen gebruik te maken van vastgelegd opleidingsmateriaal.

Vereisten

  • Een opleidings- en exameninstelling moet aan een aantal eisen voldoen.
  • Opleidings- en exameninstellingen kunnen zich aanmelden.

Vast opleidingsmateriaal

  • Opleidings-en exameninstellingen die erkend worden, krijgen het vastgelegd opleidingsmateriaal ter beschikking. Daarnaast worden tevens per mail vastgelegde sjablonen bezorgd aan deze instellingen voor de deelnemers aan de opleiding en examens: sjabloon opleidingsinstelling en sjabloon exameninstelling
  • De invulling van de opleiding en het examen ligt vast en moet door alle opleidings- en examencentra nageleefd worden.

Erkenningsaanvraag

Indien u een opleiding of examen binnenisolatie wenst aan te bieden aan aannemers, moet u een erkenningsaanvraag indienen bij het VEKA. Hiervoor wordt een standaard aanvraagformulier(Word bestand) gebruikt.

Dit formulier dient per aangetekende post verstuurd te worden. Bij het behandelen van de aanvraag kunnen bijkomend inlichtingen of documenten opvraagd worden.