Gedaan met laden. U bevindt zich op: Muurisolatie

Muurisolatie

Zonder extra isolatiemateriaal in de muren zijn uw buitenmuren onvoldoende geïsoleerd. Er zijn verschillende manieren om buitenmuren na te isoleren: in de spouwmuur of langs de binnen- of buitenzijde van de muur.

Muurisolatie aanbrengen, zorgt voor een lagere energiefactuur en meer wooncomfort:

 • de warmte blijft binnen in de winter en buiten in de zomer
 • door de muren luchtdicht te maken, is er minder tocht en minder stofcirculatie
 • de akoestische isolatie verbetert.

Spouwmuurisolatie

Het na-isoleren van spouwmuren is een voordelige manier om een bestaande woning energiezuiniger te maken:

 • de investering is doorgaans op 3 tot 5 jaar terugverdiend
 • de werken nemen slechts 1 tot 2 dagen in beslag
 • er is geen stedenbouwkundige bouwvergunning vereist
 • de isolatie wordt langs buiten ingespoten, u hebt dus amper overlast
 • het uitzicht van uw woning verandert niet.
Waarschuwing 24/06/2024 - Na-isolatie van spouwmuren met minerale wol - vochtproblemen

Het VEKA heeft op basis van aanvullend wetenschappelijk onderzoek vanuit de bouwsector vernomen dat er in de praktijk soms vochtproblemen ontstaan bij de na-isolatie van spouwmuren met minerale wol volgens de technische voorschriften van de STS 71-1(PDF bestand opent in nieuw venster).

Bij het gebruik van het isolatiemateriaal EPS heeft het VEKA geen dergelijke klachten ontvangen.

Het VEKA raadt daarom aan om voorlopig terughoudend te zijn met het inblazen van minerale wol in spouwmuren.

Op dit moment voeren BCCA/Buildwise (de betrokken controle-instanties) bijkomend onderzoek naar dat probleem uit.

De Vlaamse overheid heeft hen ook gevraagd om de STS 71-1 te herbekijken in het bijzonder voor het inblazen van minerale wol.

Wie schade ondervindt bij het na-isoleren van een spouwmuur kan hiervoor het best contact opnemen met de uitvoerende aannemer.

Wanneer er schade optreedt, is het vaak mogelijk om het isolatiemateriaal terug uit de gevel te zuigen door een gespecialiseerde firma.

Meer informatie over deze waarschuwing vindt u op de website van de BCCA(opent in nieuw venster). U kunt vochtproblemen melden via klachtenna-iso@bcca.be(opent in uw e-mail applicatie)

Volg de onderstaande stappen bij het na-isoleren van spouwmuren.

 • Stap 1

  Om 100% zeker te zijn, zal u in een voeg moeten boren. Schiet uw boor na een tiental centimeter door, dan hebt u een spouwmuur.

  U kunt een spouwmuur ook herkennen aan onderstaande kenmerken.

  • De meeste spouwmuren dateren van na de Tweede Wereldoorlog.
  • De muur is minstens 24 cm dik, dat kunt u gemakkelijk meten aan de deuropening. Een spouwmuur bestaat namelijk uit een afzonderlijke binnenmuur (meestal snelbouwsteen, 14 cm) en een buitenmuur (gevelsteen, 9 cm), met daar tussenin een luchtlaag.
  • Alleen de lange zijde van de gevelsteen is zichtbaar, de ‘kopse kant’ niet.
  • Er zijn verluchtingsroosters en/of open stootvoegen in de muur.
 • Stap 2

  Een (erkend) aannemer kan dat beoordelen door de muren te inspecteren en een endoscopie uit te voeren: na het maken van een kleine opening in het voegwerk, kan de aannemer met een camera de spouw controleren.

  De aannemer kijkt onder andere na of:

  • de gevelsteen, de metsel- en voegmortel geen vorstschade vertonen
  • het buitenspouwblad niet dampremmend is (bijv. door geglazuurde bakstenen, tegels, mozaïeken, bepaalde verven of pleisters)
  • de gevel niet blootgesteld is aan slagregen (bijv. aan de kust, in open landschap, bij hoge gebouwen)
  • de gevel beschadigd is, bijv. scheuren, als dit het geval is moet eerst de oorzaak gezocht worden en de schade hersteld worden
  • de spouw minstens 5 cm breed is en niet te sterk verontreinigd (door mortelbaarden, resten van mortel en afgebrokkelde baksteen).
 • Stap 3

  U kunt uw spouwmuren laten na-isoleren door:

 • Stap 4

  De aannemer blijft gedurende 10 jaar aansprakelijk voor eventuele fouten bij de uitvoering van de na-isolatie van spouwmuren. Zoals bij alle werkzaamheden, kiest u het best een vakman die duidelijke referenties kan voorleggen. Win eventueel advies in bij andere klanten.

Buitenisolatie van volle muren

Oudere woningen hebben vaak volle (massieve) muren. Na-isoleren langs de buitenzijde verdient de voorkeur, maar is niet altijd mogelijk en er staat een hogere kostprijs tegenover.

Meer over de voor- en nadelen vindt u in de onderstaande tabel:

VoordelenNadelen
 • Er kan dikker geïsoleerd worden zonder verlies van binnenruimte.
 • Het comfort verbetert doordat er weinig temperatuurverschil is tussen de binnen- en buitenmuur.
 • Er is een nieuwe pleisterlaag of gevelbekleding nodig.
 • U moet rekening houden met de dikkere gevel bij het plaatsen van deuren, vensters en vensterbanken.
 • Het is niet altijd toegestaan om langs de buitenkant te isoleren (bijv. als de bestaande gevel zich op de perceelsgrens bevindt).

Binnenisolatie van volle muren

Binnenisolatie van volle (massieve) muren wordt alleen gebruikt voor bestaande woningen waarbij spouwmuurisolatie en buitenisolatie technisch onmogelijk zijn.

Isoleren langs de binnenkant van een bestaande buitenmuur is delicaat. Het is bijna onmogelijk om perfect te isoleren en er ontstaat een groter risico op condensatie.

Volg bij het na-isoleren van buitenmuren langs de binnenkant volgende stappen.

 • Stap 1

  Een grondige studie van de muren is nodig. Een expert (architect of gecertificeerd aannemer) met de nodige ervaring kan uitsluitsel geven en zo nodig bepalen wat de meest geschikte werkwijze en het beste isolatiemateriaal is voor uw situatie.

 • Stap 2

  De aannemer mag de werken pas uitvoeren nadat hij gecertificeerd is. Het volstaat dat de zaakvoerder of een van de werknemers van de aannemers gecertificeerd is (op het ogenblik van de uitvoering van de werken).

  U vindt hier de lijst met aannemers die gecertificeerd zijn(opent in nieuw venster) en die hebben aangegeven dat hun naam gepubliceerd mag worden op deze website. De lijst is indicatief. U verifieert het best altijd met uw aannemer of hij echt gecertificeerd is.

  Bent u een aannemer die een certificaat van bekwaamheid wil behalen?
  Zie: Certificaat van bekwaamheid voor buitenmuurisolatie langs de binnenkant.

  Erkend worden als opleidings- of exameninstelling om de opleiding aan te bieden?
  Zie: Informatie voor opleidings- en exameninstellingen (binnenisolatie).

 • Stap 3

  Voor bestaande woningen die minstens 15 jaar oud zijn kan Mijn VerbouwPremie voor buitenmuur voor muurisolatie langs de binnenkant worden aangevraagd.

  Publicaties

  Hebt u geen andere keuze dan via de binnenkant te werken, lees dan zeker de brochure en de meer uitgebreide technische studie.

   Werken met bouwaanvraag? EPB-eisen

   Kadert uw investering in werken waarvoor een bouwaanvraag nodig is? Dan moet u de EPB-eisen volgen. U kunt de normen nakijken via de EPB-wegwijzer.