Voorwaarden

De investeringssteun mag niet in strijd zijn met het beleid op andere vlakken (marktbeleid, milieubeleid, ruimtelijk beleid ...) en mag de doelstellingen ervan niet doorkruisen.

De precieze voorwaarden voor de VLIF-investeringssteun voor land- en tuinbouwers vindt u op de website.

Procedure

Alle VLIF-steunaanvragen gebeuren via het e-loket Landbouw en Visserij(opent in nieuw venster). Als u vraagt om steun in de vorm van een rentesubsidie en/of een waarborg, wordt uw aanvraag door uw kredietinstelling ingediend, namens de kredietnemer.

Bedrag

De steun heeft de vorm van een rentesubsidie en/of een kapitaalpremie naargelang van de aard van de investeringen. U vindt de precieze steunpercentages en maximumbedragen op de website.

Wetgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw.