Ligt uw brutomaandloon lager dan 2.500 euro? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Vlaamse jobbonus. Wie minder dan 1.800 euro bruto per maand verdient en voltijds werkt, ontvangt de maximale premie van 600 euro per jaar. Voor lonen tussen 1.800 en 2.500 euro bruto per maand varieert de premie voor wie voltijds werkt tussen 600 en 20 euro. Hoe lager het loon, hoe hoger de premie.

De Vlaamse jobbonus wordt als premie één keer per jaar toegekend. Om te vermijden dat een deel van het toegekende voordeel fiscaal wordt afgeroomd, wordt een vrijstelling gevraagd aan de federale wetgever.

De concrete wetteksten worden nog verder uitgewerkt.

Denkt u in aanmerking te komen voor de jobbonus? U hoeft nu niets te ondernemen. De eerste betalingen zijn ten vroegste voorzien vanaf eind 2022.

Zodra er meer nieuws is, kan u dit ook op deze pagina lezen.

  • Van toepassing op Vlaamse Gewest