De jobbonus is geen eenmalige premie, maar keert elk jaar terug. In het najaar ontvangen de rechthebbende personen een brief op papier of via de eBox. Dat is ook voor 2023 het geval: wie recht heeft op een jobbonus in 2023 (berekend op basis van loon- en prestatiegegevens in 2022), zal daarover per brief op de hoogte gebracht worden. Dat zal ten vroegste vanaf november 2023 zijn.

Denk aan jouw jobbonus - vul je rekeningnummer in op www.burgerprofiel.be
© DWSE
  • Van toepassing op Vlaamse Gewest