Voorwaarden

Deze organisaties kunnen tenten ontlenen:

 • jeugdverenigingen
  • Dat zijn alle privaatrechtelijke of feitelijke organisaties die blijken uit hun doelstellingen en handelingen aan jeugdwerk doen.
  • De organisatie moet haar zetel hebben in het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
 • andere verenigingen, onderwijsinstellingen, multifunctionele centra voor jongeren met een handicap (mfc's) en overheden
  • De organisatie moet haar zetel hebben in het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
  • Voor de periode van 10 juli tot en met 20 augustus wordt er geen materiaal aan deze groep uitgeleend.

Procedure

Wanneer aanvraag indienen?

Jeugdverenigingen kunnen een aanvraag indienen ten vroegste vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de activiteit plaatsvindt en ten laatste 1 maand voor de organisatie van de activiteit.

Andere verenigingen, onderwijsinstellingen, medisch-pedagogische instituten (MPI's) en overheden kunnen de aanvraag indienen ten vroegste vanaf 1 januari van het jaar waarin de activiteit plaatsvindt en ten laatste 1 maand voor de organisatie van de activiteit.

Hoe aanvraag indienen?

U dient uw aanvraag in via het digitale reservatiesysteem ((opent in nieuw venster)).

Op de website van de Uitleendienst Kampeermateriaal (ULDK) vindt u meer info over hoe u online kunt reserveren ((opent in nieuw venster)).

Bedrag

De ULDK hanteert betaalbare prijzen met een voordeeltarief voor jeugdverenigingen en mpi’s. De huurprijs wordt berekend per dag van uitlening. Er wordt geen huurgeld aangerekend voor de dag van de afhaling en de dag van de inlevering, behalve wanneer de uitleenperiode minder dan 3 dagen bedraagt.

Er zijn verschillende tarieven ((opent in nieuw venster))

 • per dag en per type tent
 • voor een uitleenperiode van minder dan 3 dagen
 • bij vaststelling van beschadiging of verlies van materiaal.