Drie sporen om het leer- en loopbaanoffensief vorm te geven

De experten focusten op een systematische aanpak van de mismatch op de arbeidsmarkt, namelijk het verschil tussen de kwaliteiten en ambities van de beroepsbevolking enerzijds en de vereisten van de jobs die werkgevers aanbieden anderzijds.

Als antwoord op die mismatch schuift het advies de ontwikkeling van een leer- en loopbaanoffensief naar voor. De vraag die in het rapport centraal staat, is hoe een leer- en loopbaanoffensief kan helpen om wat mensen kennen en kunnen beter te laten aansluiten op wat werkgevers zoeken. Daarbij gaan de experten in op de veranderingen die nodig zijn op vlak van beleid, organisatie en bestuur. Meer specifiek reikt het advies drie sporen aan om dat leer- en loopbaanoffensief vorm te geven: leren doorheen de loopbaan, loopbaantransities en governance.

Goede praktijken als inspiratie

Het advies bevat goede praktijken uit het binnen- en buitenland en reikt concrete handvaten en acties aan om mee aan de slag te gaan. Zo kan het Deense jobrotatieprogramma inspireren om de doorstroom uit instapjobs te realiseren. Enkele afgeronde ESF-projecten kunnen mee vorm geven aan initiatieven gericht op actieve loopbanen tijdens de tweede loopbaanhelft. Het advies wordt als leidraad gebruikt om lopende acties te versterken en nieuwe op te zetten. De minister van Werk Hilde Crevits schuift op basis van het advies dan ook concrete acties naar voor, zoals een versterkte inzet op loopbaanadvies en een verdere uitwerking van competentieprognoses.

Denkwerk

© DWSE

De onderzoekers stelden het onderzoek ook voor tijdens een Denkwerksessie.